Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Palliatieve zorg in de eerste lijn

 • niveau Postbachelor
 • duur 5 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 2.150,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 29-11-2021 Vlissingen
  • 13-04-2022 Utrecht
  • 21-04-2022 Breda
Inschrijven
Iets voor jou?
 • Je wilt je bekwamen in de palliatieve zorg aan cliënten en hun naaste(n) in de thuissituatie of in een hospice
 • Je wilt de basiszorg voor palliatieve cliënten indiceren en organiseren conform ‘the state of the art’ en op basis van EBP en proactieve zorgplanning?
 • Je wilt bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfmanagement van palliatieve cliënten en hun naaste(n)  door hen te ondersteunen en te coachen, zodat thuis kunnen verblijven of in een hospice?

Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen, onder meer door de vergrijzing en het toenemend aantal palliatieve ziektebeelden die hiermee gepaard gaan. Hoewel door de vooruitgang in de medische wetenschap mensen langer blijven leven maar dit neemt niet weg dat zij op enig moment palliatieve zorg nodig hebben. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht mensen zo lang als mogelijk thuis te laten blijven, met inzet van hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg en waarbij zij zelf regie hebben en houden over de zorg die zij nodig hebben.

Palliatieve zorg is hoog complex. De complexiteit van zowel de ziekte als de zorg varieert en heeft een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Door de wisselende combinaties van klachten en beperkingen is de zorg moeilijk te protocolleren. Palliatieve cliënten ontwikkelen steeds meer klachten, beperkingen en complexe hulpvragen. Palliatieve zorg is multidisciplinair gaat over sectoren heen, omdat de zorg zowel door eerste lijn als tweede lijn professionals. Het toenemend zelfzorgtekort bij de cliënt leidt tot het toenemen van zorgvragen en hiermee een toenemend aantal zorgverleners.

Om mensen in hun laatste levensfase zorg te bieden, rekening houdend met diverse scenario’s, wordt de zorg proactief gepland, in gezamenlijke besluitvorming en aansluitend bij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n), zodat deze bijdraagt aan wat zij onder kwaliteit van leven verstaan.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor de opleiding dien je een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg of VVT-instelling of een verpleegkundig praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg.

  Toelatingsassessment

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau maar wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van jouw mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. Het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van jouw communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn duurt 5 maanden. Je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op jouw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.150,-.
  • Materiaalkostem: € 200,-.
  • Arrangementkosten € 35,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Je ontvangt na succesvol afronden van de opleiding het certificaat Palliatieve zorg in de eerste lijn. Je kunt je hiermee inschrijven in het V&VN Kwaliteitsregister, waar de opleiding is geaccrediteerd..

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de opleiding ben je in staat zorg aan palliatieve cliënten en hun naaste(n) te indiceren, te organiseren en/of te bieden, op basis van evidence based practice en proactieve zorgplanning, waarbij je de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) en bij wat zij verstaan onder kwaliteit van leven centraal stelt. Je kunt de kwaliteit van zorg bewaken. Ten behoeve van één integraal zorgplan werk je nauw samen met andere professionals in de eerste lijn. Je coacht mantelzorgers en bewaakt hun belastbaarheid. Je draagt bij aan maatregelen om aan de wensen van de cliënt te voldoen, zo lang als mogelijk is. Je kunt je communicatie afstemmen op de cliënt en diens naaste(n) en bent in staat morele dilemma’s te herkennen en bespreekbaar te maken.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kun je jezelf verder ontwikkelen in dementiezorg, ouderenzorg en Oncologische nazorg in de eerste lijn. Meer informatie over deze opleidingstrajecten vind je op www.avansplus.nl.

  Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een in company traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn in company en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties.

  Na deze opleiding kun je jezelf verder ontwikkelen als Palliatief verpleegkundige, waarbij je integrale zorg realiseert en het intersectorale zorgtraject regisseert en waarbij je vanuit diepgaande kennis en kunde centrale zorgverlener bent voor de cliënt en diens naaste(n), hun belangen behartigt en professionals adviseert en ondersteunt in het zorgaanbod.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn is gebaseerd op actuele zorg- en kwaliteitsstandaarden, actuele competentieprofielen en - beleidskaders en richt zich op de volgende onderdelen:

  • Actuele ontwikkelingen van de palliatieve zorg in Nederland
  • De meest voorkomende palliatieve ziektebeelden en diagnostiek
  • Symptoommanagement in de palliatieve fase
  • Levenseinde
  • Zorg indiceren en organiseren op basis van proactieve zorgplanning en EBP
  • Effectief netwerken en samenwerken
  • Coachen van zelfregie
  • Samenwerken en versterken van informele- en mantelzorg
  • Ethiek en communicatie

  De canMEDS-rollen die u hiermee versterkt zijn: Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Reflecterende EBP professional en Organisator

  Programma
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Download brochure Inscrijven