Lees hoe Cora Snoei de opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis heeft ervaren:

"Vanuit een reorganisatie op mijn werk werd ik aangenomen als praktijkverpleegkundige, hiervoor was echter het deelnemen aan een opleiding voor praktijkverpleegkundige verplicht. Behalve dat Avans+ destijds de enige partij was waar je kon starten met de opleiding, sprak de opleiding mij erg aan door onder andere een goed inhoudelijk programma en de sterke focus op de praktijk. Het feit dat de opleiding ook geaccrediteerd was, is ook medebepalend geweest. Dit geeft toch aan dat je voor een gedegen partij kiest.

Stimuleren, motiveren en vooruitgang boeken

Al tijdens de opleiding ging ik meer professioneel denken (en handelen). Ik was al snel gericht bezig met kwaliteitsverbetering en ik realiseerde me steeds meer hoe belangrijk het is om in deze functie over de juiste communicatieve vaardigheden te beschikken.
In de praktijk heb ik vooral veel aan de lessen gesprekstechnieken gehad. Hoe voer je gesprekken met een bewoner en/of de familie? Begrijpen ze wel echt wat je zegt?
Het geven van groepsvoorlichting vind ik nu veel minder spannend. Sterker nog, door de praktische tips en leerzame bijeenkomsten geef ik nu met plezier voorlichting aan groepen. Wat ik ook boeiend vind is de verzorgende binnen het verpleeghuis te stimuleren om breder te kijken, te motiveren en daarin voortuitgang te boeken bij de bewoner. Hierin heeft de module Rolontwikkeling een zeer positieve bijdrage geleverd. De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

Naar een hoger niveau

Naar aanleiding van de eindopdracht is er een diabetes spreekuur opgezet door mij. Hiermee ontlast ik de artsen. Ook ben ik van mening dat ik de diabeteszorg naar een hoger niveau heb getild. Het geven van groepsvoorlichting en het verzorgen van klinische lessen en bijscholing is een belangrijkere taak geworden. Ook is wondzorg aan ons takenpakket toegevoegd. De organisatie erkent de vooruitgang in kwaliteit en ziet ook onze toegevoegde waarde in bijvoorbeeld onze deelname aan de materialen commissie, het correct bijhouden van protocollen en het netwerken/contact onderhouden met verschillende organisaties/instellingen.

Uitdagingen en kansen

In de toekomst wil ik de diabeteszorg nog verder uitbreiden en verbeteren. Het invoeren van voorbereiden van de artsenvisite is ook iets waar we ons als praktijkverpleegkundige voor in gaan zetten. Het opzetten van een spreekuur voor COPD bewoners wordt een hele uitdaging, maar we gaan er zeker mee aan de slag. Kortom: binnen het verpleeghuis zijn voldoende mogelijkheden om te groeien in het vak als praktijkverpleegkundige en de opleiding helpt me hier nog dagelijks bij.

Woorden als afwisselend, inspirerend en leerzaam typeren voor mij de opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis."