Skip to main content

Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Oncologische nazorg in de eerste lijn

Inschrijven
Iets voor jou?
 • Je wil je bekwamen in oncologische nazorg in de eerste lijn.
 • Je wil de oncologische nazorg organiseren conform ‘the state of the art’ en op basis van EBP en (indien van toepassing) vanuit proactieve zorgplanning.
 • Je wil bijdragen aan de zelfregie en zelfredzaamheid van oncologische cliënten en hun naaste(n) door hen te ondersteunen en te coachen, zodat zij de nazorg thuis kunnen ontvangen.

Kanker neemt toe. Ruim 1 op de 3 mensen krijgt kanker, waarbij kans tot overlijden vooral toeneemt met het stijgen van de leeftijd. Maar de kans op overleving neemt ook toe, waardoor kanker zich tegenwoordig vaker als een chronische ziekte manifesteert. Hierdoor komt kanker meer op het terrein van eerste lijnzorg en verschuift de nazorgfase meer van tweede- naar eerste lijn.

Oncologische nazorg kan hoog-complex zijn en moeilijk te protocolleren, door een hoge mate van onvoorspelbaarheid van zowel ziekte als zorgverloop. Om kwaliteit van zorg en van leven te behouden, is samenwerking met alle betrokken professionals nodig en integrale zorg te realiseren die over sectorale grenzen heen gaat, tussen zorg- en welzijnsprofessionals en mantelzorgers.

Het overheidsbeleid is erop gericht zorg voor mensen met chronische aandoeningen zo veel mogelijk thuis aan te bieden, met inzet van hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg en waarbij zij zelf regie hebben / houden over de zorg die zij nodig hebben. Om dit te realiseren, is van groot belang dat veranderingen in zorgvragen snel worden gesignaleerd. Nazorg komt tot stand op basis van gezamenlijke besluitvorming, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) leidend zijn. Wanneer de nazorg zich in een palliatieve fase bevindt, komt deze tot stand met  proactieve zorgplanning, waarbij vooruit wordt gelopen op toekomstige zorgvragen en –behoefte en waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) leidend zijn.  Deze worden geïntegreerd in het gehele zorgaanbod.

Lees meer
Oncologische nazorg in de eerste lijn
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor de opleiding dien je een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling of een verpleegkundig praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg.

  Toelatingsassessment

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau maar wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. je eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Oncologische nazorg in de eerste lijn duurt 5 maanden. je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op uw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding oncologische zorg zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2150,- (vrij van btw en inclusief arrangementskosten)
  • Materiaalkosten   € 200,-
  • Arrangementkosten € 35,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding. 

  Certificaat

  Certificaat

  Na succesvolle afronding van de opleiding, ontvang je het Certificaat Oncologische nazorg in de eerste lijn. Met dit certificaat van Avans+ kun je je registreren in het Kwaliteitsregister V&VN, waar de opleiding is geaccrediteerd.

  Resultaat

  Resultaat

  Met de opleiding Oncologische nazorg in de eerste lijn bent je in staat evidence based zorg te indiceren, te verlenen aan oncologische cliënten en hun naaste(n) en de wekelijkse- of dagelijkse zorg te coördineren. Je kunt persoonsgericht zorg bieden met proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming als uitgangspunten. Je bent in staat mantelzorgers te versterken in hun rol en coacht hen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie, waarbij u de kwaliteit van zorg bewaakt. Je werkt nauw samen met de centrale zorgverlener, herkent morele dilemma’s en kunt deze bespreekbaar maken, met als uitgangspunt wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding) kun je je verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen (Kwetsbare) Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Dementiezorg. Deze opleiding omvat hoog complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen en praktijkverpleegkundigen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn incompany en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties.

  Neem vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Oncologische nazorg in de eerste lijn gaat in op actuele ontwikkelingen in de oncologische zorg en –nazorg en is gebaseerd op actuele kwaliteit- en zorgstandaarden en de meest recente verpleegkundige competentieprofielen. Aan bod komen de onderwerpen:

  • Veelvoorkomende oncologische ziektebeelden, diagnostiek en behandeling;
  • Symptoommanagement;
  • Indiceren en organiseren van zorg op basis van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming;
  • Effectief netwerken en samenwerken;
  • Zelfredzaamheid en zelfregie;
  • Informele- en mantelzorg;
  • Ethiek en communicatie.

  De canMEDS-rollen die u hierbij versterkt zijn de rollen Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Reflecterende EBP-professional en Organisator.

   

  Programma
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Download brochure Inscrijven