Skip to main content

Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) voor gespecialiseerde verpleegkundigen

hbo-v bachelor verpleegkunde 1,5 jaar
iets voor u?
 • U bent een BIG geregistreerde verpleegkundige met een CZO erkende vervolgopleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige.
 • U wilt uw functie verbreden of u wilt zich voorbereiden op een nieuwe functie.
In het kort
 • niveau Bachelor
 • duur 1,5 jaar
 • studiebelasting 15 uur per week
 • studiekosten 4.650,-
 • startdata
  • 26-08-2019 Eindhoven
  • 26-08-2019 Hilversum
  • 26-08-2019 Utrecht
  • 26-08-2019 Zwolle
  • 26-08-2019 Huizen
  • 26-08-2019 Delft
  • 26-08-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven

Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) voor gespecialiseerde verpleegkundigen

Zorginstellingen in Nederland zijn bezig om de acute en intensieve zorg toekomstbestendig te organiseren. Dankzij nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen voor de inrichting van o.a. Intensive Care en Spoedeisende Hulp afdelingen moeten (kleinere/regionale) ziekenhuizen hun gespecialiseerde zorg anders organiseren.

Het doel hiervan is om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de ernstige zieke en kwetsbare patiënt beschikbaar te stellen en te behouden. Dit vraagt om een brede kijk op de zorg en op processen binnen de acute en intensieve zorg. Zij moeten een nieuwe manier van werken ontwikkelen en dienen continu hun praktisch handelen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

De volgende thema’s staan centraal in deze opleiding:

 • Optimale kwaliteit en veiligheid
 • Leiderschap: professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Professionaliteit: zowel in specialisaties als in de breedte
 • Integrale (keten)samenwerking: omliggende ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsendiensten

Er vindt een transitie plaats van aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg. Het anticiperen op de complexe zorgvraag van de patiënt staat hierbij centraal.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een BIG geregistreerde professional met een afgeronde verpleegkundige opleiding op mbo-niveau. Daarnaast heeft u een afgeronde CZO erkende vervolgopleiding. U bent afgelopen 5 jaar werkzaam (geweest) binnen een gespecialiseerde functie. Tijdens de opleiding dient u een werkplek te hebben voor minimaal 24 uur per week. 

  Toelatingsprocedure

  Indien u voldoet aan de bovengenoemde instroomeisen komt u in aanmerking voor een toelatingsgesprek met de assessor. In het toelatingsgesprek toetsen we uw kennis en vaardigheden met betrekking tot actuele ontwikkelingen binnen uw beroepspraktijk. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor (digitale) scholing om uw kennis en vaardigheden bij te spijkeren zodat u alsnog toegelaten kunt worden tot de opleiding. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Professionals vanuit diverse zorginstellingen worden bij elkaar in groepen geplaatst zodat uw expertise optimaal benut wordt. Hiermee profiteert u optimaal van voordelen gericht op regionale zorg. U werkt samen aan diverse casuïstiek, beroepsproducten en interactieve en intercollegiale werkvormen. Om zoveel mogelijk rendement uit deze opleiding te halen is uw professionele inbreng en visie vanuit uw organisatie essentieel.

  De beroepsproducten bestaan uit vraagstukken en lopende projecten vanuit uw eigen organisatie. Op deze wijze wordt uw performance in de praktijk op hbo-niveau zichtbaar verbeterd. De resultaten uit uw projecten en onderzoeken zijn relevant voor uw beroepspraktijk.

  Zelfstudie van belang in deze verkorte hbo-v opleiding

  Zelfstudie en alle activiteiten die nodig zijn om de voorbereidingsopdrachten uit te kunnen voeren zijn een essentieel onderdeel van de modules. Tijdens de bijeenkomsten wordt er geoefend door middel van werkgroepen, casuïstiek, intervisie en andere didactische werkvormen.

  In de bijeenkomsten werkt u in subgroepen aan beroepsproducten en opdrachten. Het is de bedoeling dat u elke bijeenkomst zelfstandig voorbereid om gedurende de bijeenkomsten gerichte vragen te kunnen stellen en uw kennis te kunnen toetsen aan concrete casuïstiek.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding duurt 1,5 jaar inclusief toetsing en afstuderen. U heeft wekelijks 1 bijeenkomst met mededeelnemers en in de tussenliggende periode werkt u aan beroepsproducten op uw werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 15 uur per week exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Bachelor Verpleegkunde (hbo-v) zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 4.650,- *

  *In dit bedrag is de subsidie al in mindering gebracht. Zie mogelijke subsidie.

  U ontvangt voor aanvang van deze opleiding een factuur. Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 16 maandelijkse termijnen van € 540 ,-. De subsidiekosten nog niet mee genomen.

  Voorafgaand aan de opleiding dient u een toelatingsassessment af te leggen. De kosten van deze toets bedragen € 350,-.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat u een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien u aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Aftrek studiekosten Inkomstenbelasting

  U volgt een studie zonder recht op studiefinanciering. U kunt in bepaalde gevallen uw studiekosten aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel per persoon. Voor 2018 is deze drempel vastgesteld op € 250,-. Op de website van de Belastingdienst leest u welke voorwaarden op u van toepassing zijn.
   

   

  Subsidie

  Subsidie

  De overheid stimuleert deelname aan zorg en technische hbo-opleidingen. Op basis van voldoende studievoortgang komt u in aanmerking voor een verlaging van het collegegeld per 30 EC (is circa een half jaar) met € 1.250,-. Dat bedrag kan oplopen tot € 3.750,- voor de Bachelor verpleegkunde (hbo-v) 1,5 jaar. Als u gebruik wilt maken van deze regeling, dan mag u nog geen bacheloropleiding in het bekostigd onderwijs hebben afgerond. Ook dient u in het bezit te zijn van een mbo (niveau 4) om toegelaten te kunnen worden tot de bachelor.

  Wanneer u zich heeft ingeschreven en wordt toegelaten tot de opleiding, hoeft u niets te doen om van de regeling gebruik te kunnen maken. Wij regelen alles voor u.

   

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van deze hbo-v opleiding ontvangt u het getuigschrift Bachelor of Nursing. Daarnaast mag u de graad ‘Bachelor of Science in Nursing’ (BN) voeren. Het programma is geaccrediteerd door de NVAO.

  Resultaat

  Resultaat

  Dankzij deze opleiding ontwikkelt u zich tot een breed inzetbaar professional die vanuit hoog kwalitatief oogpunt en actuele kennis de rol en positie in de zorg voor een brede groep zorgvragers kan innemen. Na afronding van deze bachelor kunt u zich binnen uw functie/specialisme verder professionaliseren.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03. 

  Programma
  Professional Development

  De eerste fase van de verkorte hbo-v duurt 10 weken. Hierbij staat de volgende module centraal:

  • Module 1: Evidence Based Practice & Patient Centered Care

  fase 1 bon
  Professional development tot profession oriёnted

  De tweede fase van de verkorte hbo-v duurt 2 x 10 weken. Hierbij staan de volgende modules centraal:

  • Module 2: Intercollegiale consultatie
  • Module 3: Innovatie & Organisatie

  bon fase_2
  Fase 3A: The profession oriёnted (de voorbereidende afstudeerfase)

  Het eerste deel van de derde fase van deze hbo-v duurt 10 weken. Hierbij staat de voorbereiding op het praktijkgericht onderzoek centraal.

  • Module 4: Professionele besluitvorming

  Fase 3B: The profession oriёnted (de afstudeerfase)

  Het laatste onderdeel van de derde fase van de hbo-v duurt 2 x 10 weken. Hierbij staat het verrichten van praktijkgericht onderzoek centraal.

  • Module 5 & 6: Multiprofessionele samenwerking

  bon fase_3
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven