Skip to main content

Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
iets voor u?
 • U heeft als jeugd-, zorg- of welzijn professional een belangrijke taak in het signaleren en acteren van en bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
 • U wilt zich bekwamen in het vroegtijdig signaleren van Huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • U wilt professionele- en ethische keuzes kunnen maken die het belang van de cliënt voorop stellen.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 3 maanden
 • studiebelasting 5 uur per week
 • studiekosten 795,-
 • startdata
  • 28-01-2019 Utrecht
  • 31-01-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties
Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling staan al langere tijd op de politieke agenda. In Nederland zijn te veel kinderen en/of volwassenen blootgesteld aan diverse vormen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit varieert van emotionele- of fysieke verwaarlozing, emotionele- of fysieke mishandeling tot seksueel misbruik. Maar ook getuige zijn van huiselijk geweld of opgroeien in een gezin waar met regelmaat huiselijk geweld voorkomt, kan de ontwikkeling en/of veiligheid van deze persoon aantasten.

Jeugd-, zorg- en welzijn professionals hebben een belangrijke taak in het signaleren en acteren van en bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer hier sprake van is, vraagt dit van verpleegkundigen en/of maatschappelijk werkers niet alleen kennis over vroege signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze moeten ook in staat zijn morele afwegingen te maken aangaande conflicterende situaties en rekening houden met de autonomie en zelfredzaamheid van de ander. Wanneer het voor kind of volwassene niet mogelijk is zichzelf te verdedigen of te redden, is het een morele en wettelijke plicht van de verpleegkundige het belang en de veiligheid van de cliënt voorop te stellen. Hierbij speelt de professionele standaard een belangrijke rol.
 

Persoonsgegevens mogen niet zonder meer worden gegeven aan derden wanneer daar geen expliciete toestemming voor is gegeven. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft de processtappen en de afwegingen die van belang zijn in de verschillende handelingsmogelijkheden. Op basis van moreel redeneren bent u als verpleegkundige of maatschappelijk werker in staat professioneel en ethisch verantwoorde besluiten te nemen die in het belang van de cliënt zijn, zodat hij/zij de ondersteuning en begeleiding krijgt die nodig is.

Wilt u zich bekwamen in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling? En wilt u in navolging daarvan professionele- en ethische keuzes kunnen maken die het belang van de cliënt voorop stellen? Wilt u uw keuzes kunnen verantwoorden op basis van moreel redeneren? Dan kunt u het opleidingstraject Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling volgen.

Deze opleiding leert u om binnen uw rol als zorgverlener het belang van de cliënt altijd voorop te stellen, wanneer de omgeving niet veilig (genoeg) is. U leert hoe u bij tegengestelde belangen de juiste morele afweging kunt maken en hoe u hierover in gesprek gaat, met zowel de cliënt als met de overige betrokkenen. U leert hierbij rekening te houden met de geldende beleid- en beroepskaders en beroepsnormen.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige of een geregistreerde maatschappelijk werker en u wilt zich bekwamen in het werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor dit opleidingstraject dient u een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie voor jeugdgezondheidszorg, een organisatie binnen de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld instelling voor thuiszorg- , VVT of maatschappelijke dienstverlening of bij een huisartsenpost.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het opleidingstraject is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers, wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.

  Er is ook aandacht voor het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit en verbetering van communicatieve vaardigheden. U leert op een meer ondernemende wijze invulling te geven aan uw dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier geeft u uw competenties in het werken met morele dilemma’s en met de meldcode vorm.
  De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van bekwaamheid waarin u uw competenties met betrekking tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling laat zien.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De doorlooptijd van het programma is 3 maanden. Om de 3 à 4 weken is er een bijeenkomst (in totaal 3), exclusief een intervisiebijeenkomst, die u zelf organiseert. In de tussenliggende weken werkt u aan opdrachten. De gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week, dat is exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 795,- (inclusief arrangementskosten).
  • Boeken circa €75,-. Deze schaft u zelf aan.

  U ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van het programma ontvangt u het certificaat werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van Avans+. Accreditatie wordt gegeven namens het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN, accreditatie is ook mogelijk voor het Kwaliteitsregister SKJ en het Registerplein voor Maatschappelijk werkers.

  Resultaat

  Resultaat

  De competenties die u met dit programma versterkt, hebben betrekking op de (CanMEDS) rollen Zorgverlener, Communicator en EBP-reflectieve professional.
  Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en morele dilemma’s te identificeren. U kunt op basis van moreel redeneren de veiligheid van de cliënt centraal stellen en garanderen. Dit alles doet u op basis van uw eigen professionele standaard en conform de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

   

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Avans+ biedt u verschillende opleidingstrajecten, die verdiepend zijn in verschillende CanMEDS-rollen, die u als verpleegkundige heeft.

  Wilt u zich verder verdiepen in de rol van Reflectieve EBP-professional, dan kunt u zich opgeven voor de opleiding Klinisch redeneren en indiceren. Hier wordt nog meer aandacht besteed aan  klinisch redeneren en indiceren van zorg, aan de hand van de Omaha systematiek. Ook is het mogelijk de korte opleiding Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen te volgen. Op onze website vindt u nog meer doorgroeimogelijkheden.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Brochure aanvragen Inscrijven