Skip to main content

Ouderenverpleegkundige

Ouderenverpleegkundige
iets voor u?
 • U wilt zich verdiepen in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen?
 • U wilt hun belangen behartigen en bijdragen aan een integrale- en intersectorale aanpak om zelfstandig wonen zo lang als mogelijk is te realiseren?
 • U wilt de verbindende schakel zijn tussen professionals op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en hun naaste(n)?
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 10 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 5.295,-
 • startdata
  • 18-09-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Ouderenverpleegkundige

Ouderenverpleegkundige

De complexiteit van zorg aan kwetsbare ouderen varieert en kent een hoge mate van onvoorspelbaarheid. Een opeenstapeling van aandoeningen en problemen maakt ouderen kwetsbaar en leveren complexe en domein-overstijgende zorgvragen op. Om kwaliteit van leven te behouden, met alle beperkingen en ziektes die daarmee gepaard kunnen gaan, is multidisciplinaire en intersectorale zorg nodig, tussen zorg- en welzijnsprofessionals, mantelzorgers en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor huisvesting. Dit vraagt om regievoering door een centrale zorgverlener, die voor de oudere en diens naaste(n) een vast aanspreekpunt is.

De Ouderenverpleegkundige regisseert zorg aan de kwetsbare oudere en diens naast(n), is de verbindende schakel tussen de sectoren wonen, zorg en welzijn, adviseren professionals en is belangenbehartiger voor kwetsbare ouderen in het lokale- en/of regionale veld. Zij anticipeert adequaat op complicerende factoren, om uitstel van opnames of verplaatsingen naar andere woonvormen te realiseren. De ouderenverpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast aanspreekpunt voor kwetsbare ouderen en hun naaste(n), richt zich op doelmatigheid en toekomstbestendigheid en voorkomt stapeling van interventies door afstemming te realiseren in het gehele zorgtraject. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verpleegkundigen die de dagelijkse- of wekelijkse zorg en welzijnsactiviteiten coördineren.
De ouderenverpleegkundige van de toekomst draagt bij aan het realiseren en/of versterken van een zorg- en welzijn continuüm kwetsbare ouderenzorg in de regio. Om dit te kunnen realiseren is netwerken en samenwerken vanuit een pioniersmentaliteit van belang. Het vergt strategisch inzicht, visie en de wil om de beste zorg voor kwetsbare ouderen en hun naaste(n) tot stand te brengen, teneinde de cliënt zo lang als mogelijk thuis te laten wonen.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Wilt u zich verdiepen in de zorg aan kwetsbare ouderen en hun naaste(n), dan zijn er 3 mogelijkheden:

  1. Als u uw kennis en kunde in kwetsbare ouderenzorg wilt vergroten, dan kunt u de opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn volgen. Het gaat hierbij om de wekelijkse- of dagelijkse zorg.
  2. Bent u al competent in de kwetsbare ouderenzorg maar wilt u zich bekwamen in ketenregie, een adviserende rol en centrale zorgverlener van kwetsbare ouderen, dan kunt u de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel kwetsbare ouderenzorg volgen. Verwacht wordt, dat u hiervoor uw competenties ten aanzien van de primaire zorg aan mensen met dementie en hun naaste(n) kunt aantonen, evenals uw bekwaamheden in klinisch redeneren en het indiceren van zorg.
  3. Met het volgen van beide opleidingen bekwaamt u zich als Ouderenverpleegkundige.

  U bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een hbo-v diploma. Voor de opleiding dient u een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling of een verpleegkundige-POH in de huisartsenzorg.

   

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen praktijkervaring en die van uw mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn duurt 5 maanden, evenals de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel ouderenzorg. De opleiding Ouderenverpleegkundige duurt totaal 10 maanden. U heeft 1 keer per 2 weken les. In de tussenliggende weken werkt u aan opdrachten op uw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Ouderenverpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.295,-
  • Leermiddelen: € 300,-

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Indien u alleen de opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn volgt, ontvangt u na succesvolle afronding het certificaat Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.

  Indien u alleen de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner volgt, ontvangt u na succesvolle afronding het certificaat Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met  uitstroomprofiel ouderenzorg. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.

  Na succesvolle afronding van beide opleidingen ontvangt u het diploma Ouderenverpleegkundige. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.

   

  Resultaat

  Resultaat

  Met de opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn bent u in staat evidence based zorg te indiceren, te verlenen en de wekelijkse- of dagelijkse zorg te coördineren. U kunt persoonsgericht de zorg proactief plannen op basis van gezamenlijke besluitvorming, bent in staat mantelzorgers te versterken in hun rol en coacht hen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie, waarbij u de kwaliteit van zorg bewaakt. U werkt nauw samen met de centrale zorgverlener, herkent morele dilemma’s en kunt deze bespreekbaar maken, uitgaande van wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

  Met de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel ouderenzorg ontwikkelt u zich tot een goed onderlegde ouderenverpleegkundige die de rollen van centrale zorgverlener, ketenregisseur en cliëntondersteuner op zich kan nemen, andere professionals adviseert en ambassadeur is voor de belangen van kwetsbare ouderen en hun naaste(n). U kunt bijdragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor kwetsbare ouderenzorg binnen de regio en voorkomt stapeling van interventies en realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject. U kunt een moreel beraad initiëren en voorzitten.

  Na beide opleidingstrajecten bent u in staat om op een resultaatgerichte en professionele manier invulling te geven aan uw functie als ouderenverpleegkundige, door de cliënt en diens naaste(n) centraal te stellen, zorg op maat en kwaliteit van zorg te bieden en eindverantwoordelijkheid voor het zorgtraject te dragen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kunt u zich verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen Dementiezorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg. Deze opleiding omvat hoog-complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners. Meer informatie over deze opleidingstrajecten vindt u op www.avansplus.nl.

   

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Ouderenverpleegkundige is gebaseerd op basis van actuele en EBP-zorgstandaarden en actuele verpleegkundige competentieprofielen en –beleidsdocumenten.

  De opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn richt op zich op actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Klinisch redeneren, zorg indiceren en proactief te plannen vanuit gezamenlijke besluitvorming
  • Samenwerken en netwerken binnen de eerste lijn
  • Ethiek en morele dilemma’s
  • Gespreksvoering met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming en morele dilemma’s.

  Deze opleiding focust op de wekelijks- of dagelijkse zorg aan palliatieve cliënten en hun naaste(n) en draagt bij aan de CanMEDS-rollen Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Gezondheidsbevorderaar Reflecterende EBP-professional en Organisator.  

  De opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel ouderenzorg is volledig gericht op professionele rolontwikkeling, met professioneel leiderschap als centrale element. U verwerft diepgaande kennis met betrekking tot zowel de ontwikkelingen van ouderenzorg in Nederland en m.b.t. specifieke aandoeningen, diagnostiek, behandelingen en symptoommanagement. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • Managen van ketenzorg processen
  • Proactieve zorgplanning
  • Leidersstrategie
  • Communicatievaardigheden op het gebied van ketenregie en ethiek

  De opleiding Ketenregisseur, adviseur en Cliëntondersteuner draagt bij aan alle CanMEDS-rollen met extra aandacht voor de rollen Professional & Kwaliteitsbevorderaar.

   

  Programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven