Skip to main content

Palliatieve zorg in de eerste lijn

Palliatieve zorg in de eerste lijn
iets voor u?
 • U wilt zich bekwamen in palliatieve zorg in de eerste lijn?
 • U wilt bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen met palliatieve zorg en hun naaste(n) door hen te ondersteunen en te coachen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen?
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 5 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 2.095,-
 • startdata
  • 09-09-2019 Apeldoorn
  • 16-09-2019 Utrecht
  • 18-09-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Palliatieve zorg in de eerste lijn

Palliatieve zorg in de eerste lijn

Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen. De bevolking van Nederland vergrijst in hoog tempo waarbij met het stijgen der jaren kwetsbaarheid en ouderdomsziekten toenemen, waarmee ook het aantal palliatieve cliënten toeneemt. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven, met inzet van hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg en waarbij zij zelf regie hebben / houden over de zorg die zij nodig hebben. In combinatie met de toenemende vergrijzing, zorgt deze trend ervoor dat een toenemend percentage mensen thuis of in een hospice zal sterven.

Om palliatieve cliënten zo lang als mogelijk is thuis te laten wonen, met behoud van eigen regie en kwaliteit van leven, is van groot belang dat veranderingen in de zorgvraag snel worden gesignaleerd en dat wordt samengewerkt met andere professionals en mantelzorgers. Ondersteunen van mantelzorgers is een belangrijk speerpunt in de palliatieve zorg. Het vraagt om een vooruitziende blik en vaardigheden om hen enerzijds te coachen in het nemen van eigen regie en anderzijds hen (tijdelijk) te ontlasten wanneer de zorg teveel wordt.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een mbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de opleiding dient u een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT instelling, een hospice of verpleegkundige-POH in de huisartsenzorg.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen praktijkervaring en die van uw mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. Het vergroten van uw persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van uw communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn duurt 5 maanden. U hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werkt u aan opdrachten op uw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.095,-.
  • Materiaalkostem: € 200,-.

  U ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van de opleiding, ontvangt u het Certificaat Palliatieve zorg in de eerste lijn. Met dit certificaat van Avans+ kunt u zich registreren in het Kwaliteitsregister V&VN, waar de opleiding is geaccrediteerd.

  Resultaat

  Resultaat

  Met dit opleidingstraject bent u in staat zorg te bieden aan palliatieve cliënten hun naaste(n) in de eerste lijn, volgens de nieuwste inzichten en zorgbenaderingen en kunt u de cliënt en diens naaste(n) centraal stellen. U draagt bij aan preventieve maatregelen om de cliënt, zo lang als mogelijk is thuis te verzorgen, met behoud van kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kunt u zich verder ontwikkelen in Dementiezorg, Kwetsbare ouderenzorg en Oncologische nazorg in de eerste lijn.
  Meer informatie over deze opleidingstrajecten vindt u op www.avansplus.nl. Hebt u vragen over de opleiding of bent u geïnteresseerd in een in company traject? Avans⁺ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn in company en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij u in contact brengen met deze referenties.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding is gebaseerd op actuele en EBP zorgstandaarden, kwaliteit- en beleidskaders en de meest recente verpleegkundige competentieprofielen.  Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Veelvoorkomende palliatieve ziektebeelden met bijbehorende diagnostiek en behandeling;
  • Kenmerken en aspecten rond het levenseinde;
  • Symptoommanagement;
  • Bijdragen aan een zorgplan op basis van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming;
  • Effectief netwerken en samenwerken;
  • Zelfredzaamheid en zelfregie;
  • Informele- en mantelzorg;
  • Ethiek en communicatie

  De canMEDS-rollen die u hierbij versterkt zijn de rollen Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner en Reflecterende EBP-professional.

   

  Programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven