Skip to main content

Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen

Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen
iets voor u?
 • U wilt als startende wijkverpleegkundige uw kennis, vaardigheden en persoonlijke attitude versterken
 • U zoekt een praktijkgericht introductieprogramma met tussentijdse opdrachten
 • U wilt zich verdiepen in de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en de rol en positie die de wijkverpleegkundige daarin heeft
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 3 maanden
 • studiebelasting 5 uur per week
 • studiekosten 1.295,-
 • startdata
  • 29-10-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen

Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen

Door veranderende opvattingen over gezondheid, ligt het accent op gezondheid en gedrag, in plaats van ziekte en zorg. Van wijkverpleegkundigen wordt verwacht cliënten zo lang als mogelijk te ondersteunen in zelfredzaamheid en eigen kracht, om de instroom naar de tweedelijnszorg te beperken. Daarbij is van belang dat de wijkverpleegkundigen de (on)mogelijkheden van en voor de cliënt en diens naaste(n) in kaart brengt en daarbij oog heeft voor wat de cliënt als kwaliteit van leven ervaart.

Dat vraagt een brede blik van de wijkverpleegkundige. Afstemmen op de zorgvragen van cliënten en het systeem waarin zij leven, bewustzijn van factoren die gezondheid beïnvloeden, het netwerk weten te gebruiken, integraal samenwerken met andere hulpverleners, kennis hebben van de sociale kaart en het nemen van eindverantwoording voor zorg, zijn belangrijke taken in deze rol.

In dit introductieprogramma wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en de rol en positie die de wijkverpleegkundige daarin heeft. Begrippen als preventie, zelfmanagement en zelfredzaamheid, samenwerken, netwerken, regievoering en casemanagement staan centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het thema kwetsbare ouderen. Om de communicatie vaardigheden kracht bij te zetten, wordt een les motiverende gespreksvoering m.b.t. het versterken van zelfredzaamheid gegeven.

Aansluitend op- of voorafgaand aan het introductieprogramma kunt u de korte opleiding Klinisch redeneren en indiceren volgen, waarbij centraal staat hoe u met de Omaha systematiek zorg kunt indiceren en inkopen. Op basis van Evidence Based Practice (EBP) vindt het proces van klinisch redeneren plaats en worden zorgindicaties gesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste inzichten en kwaliteitsstandaarden. Hiermee staat u garant voor een hoge kwaliteit van zorg, die het beste aansluit bij de specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek van de cliënt en bij zijn/haar netwerk.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige en wilt u verder bekwamen in uw rol als wijkverpleegkundige. Voor de module dient u een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT organisatie. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de wijkverpleegkundige.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers, wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.

  De opleiding wordt afgesloten met een visiepresentatie op de eigen rol binnen de organisatie, de wijk, het netwerk en/of gemeente waarin u werkzaam bent. Deze visie relateert aan het van toepassing zijnde zorgbeleid en aan de CanMed-rollen zorgverlener, samenwerkingspartner en communicator.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 3 maanden en bestaat uit 7 dagdelen. De gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week exclusief bijeenkomsten. 

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Introductieprogramma voor Wijkverpleegkundigen zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.295,-.
  • Boeken circa € 75,-. Deze schaft u zelf aan.

  U ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat. 

  Dit opleidingstraject is geaccrediteerd bij de V&VN.

  Resultaat

  Resultaat

  U kent de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en kunt zich in uw eigen rol presenteren, positioneren en profileren. Daarnaast kent u de principes van integraal samenwerken en netwerken en de daarbij behorende sociale kaart. U kunt vanuit preventief perspectief het verpleegkundig proces vormgeven en bent in staat de cliënt en diens mantelzorger(s) te coachen in zelfmanagement. Ook bent u in staat aanspraak te maken op verzorging en bent  in staat om de geïndiceerde zorg waar nodig te regisseren.

  Maatwerk

  Maatwerk

  Dit opleidingstraject kan ook, desgewenst op maat, incompany verzorgd worden.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Vervolgopleidingen

  Vervolgopleidingen

  Wilt u zich verder verdiepen in bijvoorbeeld de rol van EBP professional, dan kunt u zich opgeven voor de opleiding Klinisch redeneren en indiceren. Hier staat klinisch redeneren en indiceren van zorg centraal, aan de hand van de Omaha systematiek.

  Programma
  Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen

  Tijdens het programma komen onderstaande thema’s aan bod:

  • Rol en positie van de wijkverpleegkundige in de eerste lijn
  • Versterken van zelfmanagement en zelfredzaamheid
  • Kwetsbare ouderen
  • Realiseren van integrale zorg en regievoering
  • Transformeren naar een nieuwe rol
  • Communicatie
  • Reflectie

  Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven