Skip to main content

Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn)

klinisch-redeneren-en-indiciren-avansplus
iets voor u?
 • U wilt uzelf verder bekwamen in uw rol als indicatiesteller
 • Leer een vertaalslag te maken naar de te verzekeren pakketten (WMO, Zvw en WPG)
 • U wilt (on)mogelijkheden van en voor de cliënt en diens eventuele mantelzorger(s) in kaart brengen
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 3 maanden
 • studiebelasting 5 uur per week
 • studiekosten 895,-
 • startdata
  • 11-03-2019 Zwolle
  • 11-03-2019 Utrecht
  • 14-03-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties
klinisch-avansplus-redeneren

Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn)

Met de invoering van de ‘Aanspraak Wijkverpleging’ in de Zorgverzekeringswet wordt aan de wijkverpleegkundige een belangrijke rol toegekend als de eerste toegang tot professionele zorg. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige een essentiële rol toebedeeld wordt als indicatiesteller van verpleging en verzorging van de cliënt in de thuissituatie en zorg draagt voor de organisatie van de zorg.

Daarnaast wordt van wijkverpleegkundigen gevraagd hun zorgverlening op vakinhoudelijke- en effectieve kennis te baseren. Op basis van Evidence Based Practice (EBP) vindt het proces van klinisch redeneren plaats en worden zorgindicaties gesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste inzichten en kwaliteitsstandaarden. Hiermee staan zij garant voor een hoge kwaliteit van zorg, die het beste aansluit bij de specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek van de cliënt en bij zijn/haar netwerk.

In het vinden van een balans tussen vragen en behoeften van cliënten en professioneel handelen worden afwegingen gemaakt, met als doel cliënten en diens mantelzorger(s) te ondersteunen in zelfredzaamheid en autonomie, zodat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen. Om deze afwegingen beargumenteerd te kunnen maken worden u in deze opleiding handvatten aangereikt op grond van professionele kennis en in relatie tot de zorgvragen van de cliënt te komen tot een éénduidig zorgplan. U verdiept zich in actuele thema’s aangaande de rol en positie van wijkverpleegkundigen in de eerste lijn, de principes van EBP, klinisch redeneren en verpleegkundige classificatiesystemen, waaronder het Omaha systeem, en de vertaling daarvan  naar het eigen handelen als professional.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een BIG-geregistreerde hbo verpleegkundige en wilt u verder bekwamen in uw rol als indicatiesteller: de poortwachter voor de verpleging en verzorging extramurale zorg. Voor de module dient u een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT instelling. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de wijkverpleegkundige.

   

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Klinisch redeneren en indiceren is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers, wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.

  De opleiding wordt afgesloten met een casuïstiekbeschrijving waarin de deelnemer laat zien in staat te zijn tot klinisch redeneren, een indicatie voor cliënten te kunnen stellen en de zorg te kunnen organiseren.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 3 maanden en telt 6 bijeenkomsten van een dagdeel. De gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week exclusief bijeenkomsten.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn) zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 895,-.
  • Boeken: € 75,-. Deze schaft u zelf aan.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat.

   

  Resultaat

  Resultaat

  U leert op basis van klinisch redeneren tot een weloverwogen zorgindicatie te komen. U kunt vanuit preventief perspectief het verpleegkundig proces vormgeven en bent in staat de cliënt en diens mantelzorger(s) te coachen in zelfmanagement. U bent in staat aanspraak te maken op verzorging en bent  in staat om de geïndiceerde zorg te organiseren en waar nodig te regisseren.

  Dit opleidingstraject is geaccrediteerd bij de V&VN.

   

  Maatwerk

  Maatwerk

  Dit opleidingstraject kan ook, desgewenst op maat, incompany verzorgd worden. Neem hiervoor contact op met de commerciële binnendienst.

   

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Wilt u zich verder verdiepen in bijvoorbeeld de rol van casemanager of regievoering, dan kunt het diploma halen via de 1-jarige post bachelor opleiding tot Verpleegkundige M&G profiel wijkverpleegkundige volgen. U kunt zich ook verder verdiepen in kwetsbare ouderenzorg via de module Ouderenzorg.

   

  Programma
  Klinisch rederen en indiceren

  Klinisch redeneren en in de eerstelijnszorg indiceren is het middel om dit proces goed te kunnen inpassen. Dit opleidingstraject stelt u in staat om de indicatie te stellen conform de eisen van de ziektekostenverzekeraar. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de te verzekeren pakketten (WMO, Zvw en WPG).

  De volgende onderwerpen komen aan bod gedurende de bijeenkomsten:

  • Bijeenkomst 1 Rol en positie Wijkverpleegkundige Maatschappij en Gezondheid (M&G)
  • Bijeenkomst 2 Kritisch denken
  • Bijeenkomst 3 Evicence bases practice
  • Bijeenkomst 4 Klinisch redeneren in het verpleegkundig proces
  • Bijeenkomst 5 Werken met het Omaha systeem in de praktijk
  • Bijeenkomst 6, Landelijke Eerstelijn Samenwerkingsafspraken (LESA)

  Klinisch redeneren en indiceren (1e lijn)-programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  in Breda, Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Zwolle

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven