Skip to main content

Palliatief verpleegkundige

Palliatief verpleegkundige
iets voor u?
 • Je wilt jezelf verdiepen in palliatieve zorg in de eerste lijn en bijdragen aan kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor palliatieve cliënten en hun naaste(n).
 • Je wilt de Kwaliteitsstandaard Palliatieve zorg kunnen toepassen in de praktijk, zodat palliatieve cliënten en hun naaste(n) de allerbeste zorg ontvangen.
 • Je wilt het centrale aanspreekpunt zijn voor palliatieve cliënten en hun naaste(n), hen ondersteunen en de zorg integraal regisseren.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 10 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 5.295,-
 • startdata
  • 09-03-2020 Apeldoorn
  • 09-03-2020 Utrecht
  • 17-03-2020 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Palliatief verpleegkundige

Palliatief verpleegkundige

Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen. De bevolking van Nederland vergrijst in hoog tempo waarbij met het stijgen der jaren kwetsbaarheid en ouderdomsziekten toenemen. Naar verwachting zal de prevalentie en incidentie van kanker, dementie, CVA, hartfalen en COPD de komende jaren toenemen. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven, met inzet van hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg en waarbij zij zelf regie hebben en houden over de zorg die zij nodig hebben. In combinatie met de toenemende vergrijzing, zorgt deze trend ervoor dat een toenemend percentage mensen thuis of in een hospice zal sterven.

Palliatieve zorg is hoog-complex en moeilijk te protocolleren door een hoge mate van onvoorspelbaarheid van zowel ziekte als zorgverloop en waarbij steeds meer wisselende zorgverleners en disciplines betrokken zijn. Het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland (2017) gaat uit van één integraal zorgplan, waarin gelijktijdig behandeling, verpleging en verzorging worden verleend en dat wordt geregisseerd door een centrale zorgverlener, die dicht bij de cliënt en diens naaste(n) staat. Professionals en vrijwilligers werken nauw samen. De zorg is persoonsgericht en afgestemd op de wensen van de cliënt en diens naaste(n) en op behoud van wat de cliënt als kwaliteit van leven ziet.

Palliatief verpleegkundigen zijn een verbindende schakel tussen de verschillende sectoren, betrokken professionals en vrijwilligers. In tegenstelling tot het coördineren van dagelijkse verpleging en verzorging door bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, regisseert de palliatief verpleegkundige het gehele integrale en intersectorale zorgtraject. Vanuit vergaande kennis en kunde over palliatieve ziekten en zorg in de eerste lijn pakken zij hun rol als ketenregisseur, adviseur en belangenbehartiger. De palliatief verpleegkundige van de toekomst draagt bij aan het realiseren en/of versterken van een zorg- en welzijn continuüm palliatieve zorg in de regio. Hiervoor is netwerken en samenwerken vanuit een pioniersmentaliteit van belang. Het vergt strategisch inzicht, visie en de wil om de beste zorg voor palliatieve cliënten hun naaste(n) in de eerste lijn tot stand te brengen, teneinde de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een hbo-v-diploma. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT instelling of een verpleegkundige-POH in de huisartsenzorg.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleidingen zijn competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van jouw mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Indien je de gehele opleiding Palliatief Verpleegkundige volgt, wordt voorafgaand aan het traject een assessment afgenomen. De uitkomsten van het assessment wordt getoetst aan de CanMEDS-competenties en -rollen van bijbehorende V&VN Expertisegebieden.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn duurt 5 maanden, evenals de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel palliatieve zorg.

  De opleiding tot Palliatief verpleegkundige duurt in totaal 10 maanden. Je hebt 1 keer per 2 weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op jouw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Palliatief verpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.295,-.
  • Boeken circa: € 300,-. Deze schaf je zelf aan.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  • Na succesvolle afronding van de opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn, ontvang je het certificaat Palliatieve zorg in de eerste lijn. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.
  • Na succesvolle afronding van de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel oncologische nazorg, ontvang je het certificaat Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner, uitstroomprofiel palliatieve zorg. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.
  • Na succesvolle afronding van beide opleidingen ontvang je het postbachelor diploma Palliatief verpleegkundige. Met een postbachelor diploma Palliatief verpleegkundige van Avans+ kunt je je registreren in het deskundigheidsgebied Palliatieve zorg verpleegkundige van het Kwaliteitsregister V&V, waar de opleiding is geaccrediteerd.

  Resultaat

  Resultaat

  Met de opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn ben je in staat evidence based zorg te indiceren, te verlenen en de wekelijkse- of dagelijkse zorg te coördineren. Je kunt persoonsgericht de zorg proactief plannen op basis van gezamenlijke besluitvorming, bent in staat mantelzorgers te versterken in hun rol en coacht hen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie, waarbij je de kwaliteit van zorg bewaakt. Je werkt nauw samen met de centrale zorgverlener, herkent morele dilemma’s en kunt deze bespreekbaar maken, uitgaande van wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

  Met de opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel palliatieve zorg ontwikkel je jezelf tot een goed onderlegde palliatief verpleegkundige die de rollen van centrale zorgverlener, ketenregisseur en cliëntondersteuner op zich kan nemen, andere professionals adviseert en ambassadeur is voor de belangen van palliatieve cliënten en hun naaste(n). Je kunt bijdragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor palliatieve zorg binnen de regio en voorkomt stapeling van interventies en realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject. Je kunt een moreel beraad initiëren en voorzitten.

  Na beide opleidingstrajecten ben je in staat om op een resultaatgerichte en professionele manier invulling te geven aan jouw functie als palliatief verpleegkundige, door de cliënt en diens naaste(n) centraal te stellen, zorg op maat en kwaliteit van zorg te bieden en eindverantwoordelijkheid voor het zorgtraject te dragen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding(en) kun je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen (Kwetsbare) Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg. Ook is verdieping in Dementiezorg mogelijk. Deze opleiding omvat hoog-complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.
  Meer informatie over deze opleidingstrajecten vind je op www.avansplus.nl.

  Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn incompany en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn richt op zich op actuele ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Klinisch redeneren
  • Diagnostiek
  • behandeling en symptoommanagement
  • Indiceren van zorg
  • Proactief plannen vanuit gezamenlijke besluitvorming met aandacht voor het stimuleren en versterken van het sociale netwerk en zelfverantwoordelijkheid
  • Samenwerken en netwerken binnen de eerste lijn
  • Ethiek en morele dilemma's
  • Gespreksvoering met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming

  De opleiding Ketenregisseur, adviseur en cliëntondersteuner met uitstroomprofiel Palliatieve zorg is volledig gericht op professionele rolontwikkeling, met professioneel leiderschap als centrale element. Je verwerft diepgaande kennis met betrekking tot zowel de ontwikkelingen van palliatieve zorg in Nederland als voor veelvoorkomende vormen van kanker, diagnostiek, behandelingen en symptoommanagement. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Managen van ketenzorg processen
  • Proactieve zorgplanning
  • Leidersstrategie
  • Communicatievaardigheden op gebied van ketenregie en ethiek

  Programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven