Skip to main content

Vakbekwaam indiceren

vakbekwaam indiceren
iets voor u?
 • U bent een BIG-geregistreerde hbo verpleegkundige.
 • U wilt uzelf verder bekwamen in uw rol als indicatiesteller. 
 • U wilt tot een weloverwogen zorgindicatie komen op basis van klinisch redeneren
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 6 dagdelen
 • studiebelasting 5 uur per week
 • studiekosten € 650,-
 • startdata
  • 25-09-2017 Utrecht
  • 01-11-2017 Breda
Bekijk alle startdata en locaties
vakbekwaam indiceren foto 2

Vakbekwaam indiceren

Met de invoering van de aanspraak wijkverpleegkundige in de Zorgverzekeringswet wordt aan de wijkverpleegkundige een belangrijke rol toegekend als de eerste toegang tot professionele zorg. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige een essentiële rol toebedeeld wordt als indicatiesteller van verpleging en verzorging in de wijk en zorg draagt voor de organisatie van de zorg.

Daarnaast wordt van wijkverpleegkundigen gevraagd hun zorgverlening op vakinhoudelijke kennis te baseren. Van hen wordt verwacht klinisch te redeneren en te werken volgens Evidence Based Practice (EBP) en de nieuwste kwaliteitsstandaarden.

In het vinden van een balans tussen vragen en behoeften van cliënten en professioneel handelen worden afwegingen gemaakt. In deze module worden u handvatten aangereikt om op grond van professionele kennis en in relatie tot de zorgvragen van cliënt deze afwegingen beargumenteerd, te maken. U verdiept zich in de actuele thema’s zelfmanagement, het inzetten en ondersteunen van het netwerk van cliënt en de betekenis daarvan voor het eigen handelen als professional.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een BIG-geregistreerde hbo verpleegkundige en wilt u verder bekwamen in uw rol als indicatiesteller: de poortwachter voor de verpleging en verzorging extramurale zorg. Voor de module dient u een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT instelling. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de wijkverpleegkundige.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Vakbekwaam indiceren is competentiegericht opgezet. Dit betekent dat het programma interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen omvat. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers, wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.

  De opleiding wordt afgesloten met een casuïstiekbeschrijving waarin de deelnemer laat zien in staat te zijn tot klinisch redeneren en een proeve van bekwaamheid waarin de deelnemer laat zien over de gewenste competenties te beschikken die nog zijn om adequate een indicatie voor cliënten te kunnen stellen, zorg te kunnen organiseren en de rol als casemanager op te kunnen pakken.  

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 1 maand en telt 6 bijeenkomsten. De gemiddelde studiebelasting is 5 uur per week exclusief bijeenkomsten. 

  Studiekosten

  Studiekosten

  Dit zijn de kosten van de opleiding Vakbekwaam indiceren:

  • Opleidingskosten: € 650,- (vrij van btw en inclusief arrangementskosten en leermiddelen)

  U ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding. 

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding ontvangt u een certificaat. 

  Resultaat

  Resultaat

  U leert op basis van klinisch redeneren tot een weloverwogen zorgindicatie te komen. Niet alleen de verpleegkundige handelingen, maar ook coördineren/casemanagement voeren, signaleren, coachen en preventie vallen daaronder, evenals de aanspraak op verzorging.  U bent, na de indicatiestelling, ook in staat om de geïndiceerde zorg te organiseren.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Rijskamp van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 01.