Skip to main content

Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen

Werken met Omaha voor wijkverpleegkundige
iets voor u?
 • U bent wijkverpleegkundige en werkt met het Omaha system of gaat daarmee werken
 • U wilt overzichtelijke zorgplannen opstellen met behulp van efficiënt gebruik van het Omaha system
 • U wilt zich verder ontwikkelen in de CanMEDS-rollen Zorgverlener en Reflectieve EBP-Professional

 

In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 2 maanden
 • studiebelasting 4 uur per week
 • studiekosten 495,-
 • startdata
  • 08-04-2020 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen

Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen

Het leren begrijpen en het praktisch werken met Omaha staat centraal. U wordt uitgedaagd Omaha optimaal te benutten door vanuit een assessment met een op de cliënt aansluitend plan te komen, dat voor teamleden van de wijkverpleegkundige goed uitvoerbaar is.

Na het volgen van dit opleidingstraject bent u in staat om Omaha efficiënt en doelgericht te gebruiken, zodanig dat voor cliënten en teamleden een overzichtelijk zorgplan ontstaat waaruit helder blijkt welke zorgverlening met welke beoogde resultaten uitgevoerd wordt.  Dit opleidingstraject is waar mogelijk evidence based en richt zich specifiek op de CanMEDS-rollen ‘Zorgverlener’ en ‘Reflectieve EBP-professional’.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Dit opleidingstraject Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen is bedoeld voor wijkverpleegkundigen die werken met het Omaha system of hier in de toekomst mee gaan werken.  Klinisch redeneren vormt de basis voor het werken met Omaha system. Er wordt in deze opleiding vanuit gegaan dat deelnemers het klinisch redeneren al beheersen en kunnen toepassen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het efficiënt werken met het Omaha System vraagt niet alleen (basis)kennis over het gebruik ervan, maar vooral vaardigheden. Scholing en oefening zijn dus nodig (Koster en Harmsen, 2016).
  In dit opleidingstraject staat daarom het leren begrijpen en het praktisch werken (oefenen!) met het Omaha system centraal. Deelnemers worden uitgedaagd Omaha optimaal te benutten, zodat het werken met Omaha een hulpmiddel voor kwaliteit van zorg is. Er wordt gewerkt met door de deelnemers in te brengen casuïstiek uit de beroepspraktijk. Dit opleidingstraject wordt afgerond met een eindopdracht.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De training omvat 4 dagdelen in 2 bijeenkomsten,  over een periode van 2 maanden. Eén keer per maand volgt u een bijeenkomst. Tussentijds werkt u aan opdrachten waarin u het geleerde in de praktijk toepast.  Studiebelasting is 4 uur per week

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 495,-.
  • Boeken circa € 50,-. Deze schaft u zelf aan.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Het afronden van dit opleidingstraject levert u een certificaat ‘Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen' op. Dit opleidingstraject is geaccrediteerd bij de V&VN.

  Resultaat

  Resultaat

  U kunt de mogelijkheden van het Omaha system optimaal benutten. U bent in staat om het Omaha system efficiënt en doelgericht te gebruiken, zodanig dat een indicatie gesteld kan worden en voor cliënten en teamleden een zorgplan ontstaat waaruit helder blijkt welke zorgverlening uitgevoerd (moet) wordt(en) en welke resultaten daarmee beoogd worden.
  Deelnemers worden gestimuleerd in zelf te organiseren intervisiegroepen het geleerde in de training met elkaar te blijven oefenen en zich verder te bekwamen in het werken met het Omaha system.

   

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Wilt u zich verder verdiepen met betrekking tot wijkverpleegkundige zorg, dan kunt u de opleiding ‘Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen’ of ‘Wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ volgen.
  Bent u toe aan een verdiepingsslag, dan kunt u de éénjarige postbachelor opleiding Verpleegkundige M&G profiel wijkverpleegkundige volgen. U bent na afloop in staat om naast basiszorg binnen de wijkverpleging, kwaliteitsverbeteringen in het primaire proces te initiëren, te organiseren en te borgen. Tevens bekwaamt u zich met deze opleiding in moreel redeneren en professioneel en persoonlijk leiderschap.

   

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  Thema’s die in het opleidingstraject aan bod komen zijn:

  • Uitgangspunten voor zorgverlening: preventie, zelfregie, zelfredzaamheid en zelfmanagement,  mantelzorgondersteuning en wijkgericht werken
  • Omaha systematiek
  • Gebruik van Omaha: cliënt als vertrekpunt
  • Oefenen met het Omaha system
  • Werken met streefscores als uitgangspunt voor in te zetten interventies
  • Oefenen aan de hand van uit de beroepspraktijk ingebrachte casuïstiek
  • Stimuleren van kwaliteit van leven en zelfredzaamheid
  • Indiceren en her indiceren
  • Oefenen aan de hand van uit de beroepspraktijk ingebrachte casuïstiek met aandacht voor voortdurend verbeteren
  • Introductie van de eindopdracht

   

  Programma Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven