Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Negatieve rente accepteren of beleggen in de BV - Wat zijn de risico's?

  • 04 augustus 2021
  • Door: Herman Derks

Begin jaren '90 bedroeg de langlopende rente ongeveer 9%. De rente vertoont al decennialang een neerwaarts patroon. Het is dan ook niet verrassend dat deze medio 2021 letterlijk een dieptepunt heeft bereikt. Dat de rente daadwerkelijk negatief zou worden hield een paar jaar geleden niemand voor mogelijk... 

Negatieve rente 

Banken concurreren momenteel op basis van deze negatieve rente voor de zakelijke relaties. Zo zijn er bankinstellingen die pas bij een gestald vermogen van € 250.000,00 negatieve rente in rekening brengen, waar andere banken dit al doen bij een gestald vermogen van € 100.000,00.

Veel ondernemers zien zich genoodzaakt om een alternatief voor het saldo op de rekening courant van de BV te zoeken. Normaal gesproken heeft ondernemen al voldoende ondernemersrisico. De creditgelden van de BV hebben eigenlijk recht op een veilige haven waar ze kunnen wachten op het moment dat ze door de ondernemer worden aangesproken. 

Beleggen

Mocht je als ondernemer de keuze maken om te beleggen, dan is het zaak om het beleggingsbeleid van de onderneming af te stemmen op de missie en visie van de organisatie. Zo zijn er veel ondernemers vanuit hun missie en visie die niet geassocieerd willen worden met beleggingen in bedrijven die ongezonde producten voortbrengen het milieu ernstige schade toebrengen, of gebruik maken van kinderarbeid. 

Als ondernemer is er al veel ondernemersvermogen geïnvesteerd in een enkele sector.  Te weten je eigen BV. Dit betekent dat er al “relatief” veel vermogen een beperkte spreiding kent en dus al aan een hoger risico`s is onderworpen. Gespreid beleggen voor vrij beschikbaar ondernemingsvermogen is dan zeker aan te bevelen. Veel gebruikte mogelijkheden hiervoor zijn de beleggingen in ETF`s of ESG`s. 

ETF 

ETF staat voor exchange traded fund. Vertaald: een fonds dat op de beurs wordt verhandeld. In het Nederlands zeggen we ook wel indexfonds.  Zo`n fonds kan in het leven worden geroepen om geld in te zamelen van investeerders. Met dit geld worden verschillende beleggingsproducten(assets) gekocht in de hoop dat ze met de tijd meer waard worden. 

Soorten ETF 

Er zijn veel soorten ETF`s. Ze verschillen qua beleggingsstrategie, soort product, geografische focus en nog veel meer. De meest voorkomende ETF`s zijn Equity ETF`s, fondsen die zijn ontworpen om een bepaalde aandelenindex te volgen. Obligatie ETF`s fondsen die zijn ontwikkeld om te beleggen in alle soorten obligaties. Grondstoffen ETF`s fondsen die de prijs van een grondstof volgen of van een mand met grondstoffen. Valuta ETF`s fondsen die zijn ontwikkeld om te beleggen in een specifieke valuta. 

ESG 

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van duurzaamheid van een belegging. De term is afgeleid van de 'Triple Bottom Line', ook bekend als People Planet and Profits (PPP). Het stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P`s en niet alleen op de Profits omdat de andere twee elementen even belangrijk zijn voor een commerciële onderneming om duurzaam te zijn. ESG kent een basis in verantwoord en duurzaam beleggen. 

Waarom is ESG belangrijk? 

Het past natuurlijk helemaal in deze tijd om met meer verantwoordelijkheid met medewerkers, mensen klanten en het milieu om te gaan. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid hierin nemen creëren een hoge mate van veerkracht en vertonen betere prestaties dan andere gelijkwaardige bedrijven die geen ESG-criteria hanteren. De druk van vermogensbeheerders en toezichthouders om verantwoord te beleggen en een duurzame aanpak te kiezen groeit dan ook in grote mate. 

Beleggen in de BV. Wat zijn de fiscale consequenties? 

Bij beleggen in de BV wordt een deel van het vermogen van de BV belegd. Daarvoor wordt een zakelijke rekening geopend op naam van de BV. In de BV wordt het werkelijk behaald rendement over het vermogen belast. Het rendement op de beleggingen wordt namelijk meegeteld in het resultaat van de BV. Daarover moet je vennootschapsbelasting (VPB) betalen. De VPB varieert van 15% over de winst tot € 200.000,-. Daarboven geldt een tarief van 21%. 

Als je het vermogen uit de BV haalt via een dividend moet je nog een keer 26,25% aanmerkelijk belangheffing betalen. Je bent niet verplicht om dividend uit te keren. Zolang je geen dividend uitkeert, hoef je ook die belasting niet te betalen. Je kunt het vermogen op deze manier heel lang in de bv houden. Met als voordeel dat verliezen op de beleggingen in mindering kunt brengen op het resultaat. Daardoor wordt het verlies toch weer enigszins beperkt. 

PE Beleggen in de BV  

In onze PE PFP Beleggen in de BV wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de vraag of het nu wel zinvol is om te beleggen. Ook het vraagstuk van vermogensstructurering komt aan bod. Kijk voor meer informatie op de opleidingspagina, of neem vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Herman Derks via: hderks@avansplus.nl , of via 076-5258872.

Disclaimer 
Deze blog vormt op geen enkele wijze een advies of uitnodiging om te gaan beleggen. Aan beleggen zijn risico’s verbonden u kunt (een deel van) uw inleg verliezen.