Avans+ hecht grote waarde aan een correcte benadering van haar relaties. Wij vinden het belangrijk dat de dienstverlening op de afgesproken wijze verloopt en dat u tevreden bent over de manier waarop het contact met u wordt onderhouden. Als u van mening bent dat wij tekort zijn geschoten in onze dienstverlening en Avans+ of het ontwikkeltraject niet aan uw verwachting heeft voldaan, willen we ons uiteraard inspannen om dit op te lossen.

Lees hier meer over de klachtenprocedure van Avans+