Skip to main content

Opleiding Transferverpleegkundige: samen zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek

  • 06 december 2023
  • Door: Marion Konijnenbelt-van Holten

Zorg moet voor iedereen in Nederland toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit zijn. Maar de vraag naar zorg blijft toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgmedewerkers. Daarom moet de zorg anders worden ingericht. Hoe? Dat is het specialisme van de transferverpleegkundige. Avans+ biedt de opleiding Transferverpleegkundige aan om zorgprofessionals voor te bereiden op deze belangrijke taak. Een van de deelnemers van het eerste uur is Marion Konijnenbelt-van Holten, projectleider bij het transferteam van het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn. ‘De opleiding Transferverpleegkundige helpt je om de juiste ethische afwegingen te maken en mensen de best passende zorg te bieden.’

Transferzorg goed regelen

Marion was al jaren geriatrieverpleegkundige toen ze gevraagd werd voor het transferteam. ‘Doordat ik met kwetsbare mensen werkte, was ik al gewend om te kijken waar de vervolgzorg het beste kon plaatsvinden. Ik vind dat een onmisbaar onderdeel van een goede behandeling. Vaak gaat het om patiënten die minder goed voor zichzelf en hun gezondheid kunnen zorgen. Dan is het extra belangrijk om de transferzorg goed te regelen. Tijdens de coronapandemie was het urgenter dan ooit om patiënten door te laten stromen naar andere locaties. Ik ben toen als projectleider gevraagd voor het nieuwe centrale transferteam. Daarbij sta ik in contact met het management en partijen in de regio om de transferzorg in goede banen te leiden en daarnaast ben ik zelf op werkvloer bezig.’

Jong vak

‘Transferverpleegkundige is een relatief jong vak. Voorheen werden deze taken uitgevoerd door maatschappelijk werkers. De juiste zorg op de juiste plek leveren vraagt om de juiste triage en het doorsturen naar de juiste deskundige. Als transferverpleegkundige moet je dus een breed netwerk en brede kennis hebben. Mensen worden steeds ouder en hebben een steeds complexere zorgvraag, vaak ook op meerdere levensdomeinen. Daarnaast worden behandelingen steeds beter, wat leidt tot een kortere ligtijd en een sneller ontslag uit het ziekenhuis. Wij wegen alle aspecten af om te komen tot een integrale planning met de betrokken deskundigen. Daarbij is de transferverpleegkundige gespecialiseerd in het vervolg van de behandeling.’

Transferverpleegkundige: de professional aan de achterdeur

‘Je merkt dat er in Nederland veel aandacht is voor de voordeur van ziekenhuizen: de acute hulp en de instroom. Toch is de plaats waar wij staan minstens net zo belangrijk: de achterdeur. Wij regelen vervolgtrajecten thuis of bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum. Ziekenhuisverplaatste zorg is steeds meer in opkomst, waarbij mensen eerder naar huis gaan als dat veilig kan en thuis verder herstellen. Daar ligt voor ons een belangrijke rol, die onder meer vraagt om uitstekende sociale vaardigheden en ervaring met motiverende gesprekstechnieken.’

Waardevolle kennis uitwisselen

‘De opleiding Transferverpleegkundige is belangrijk omdat die op een gestructureerde manier verdieping geeft in je vak en zorgt voor een goede theoretische basis. Het is waardevol om te werken in leerteams en om met vakgenoten uit andere ziekenhuizen in contact te komen. Daardoor heb ik waardevolle kennis uitgewisseld en mijn netwerk uitgebreid. Zelfs na de opleiding houden we contact met elkaar bij vragen. Ook de online leeromgeving van Avans+ is prettig; je kunt zo in je eigen tijd en tempo aan de lesstof werken.’

Gastlessen op maat

‘De docenten zijn professionals die weten waar ze het over hebben. Ze peilen de leerbehoefte vanuit de groep en passen daar waar mogelijk de gastlessen op aan. Avans+ heeft daar veel werk van gemaakt, waardoor de lesstof zeer relevant was. Naast de feitelijke kennis heb ik ook veel inspiratie gekregen. Door samen te leren en met elkaar te praten, ontdek je hoe anderen zaken aanpakken.’

Persoonlijke ontwikkeling

‘De meeste ouderen anticiperen onvoldoende op toekomstige zorg. Als ze plotseling iets gaan mankeren, dan is hun woning bijvoorbeeld niet langer geschikt en moet er acuut een oplossing komen. Deze opleiding helpt je om belangrijke ethische beslissingen te nemen en goed te argumenteren. We hebben een vak met veel verantwoordelijkheid. Met ons advies bepalen we immers de toekomst van mensen. Het is goed dat we hier tijdens de opleiding met collega’s op konden bezinnen en handvatten kregen om te relativeren. Er spelen veel belangen en de druk komt van alle kanten. Daarom is het fijn dat deze opleiding ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en weerbaarheid, zodat je staande blijft en dit werk nog jaren met plezier kunt doen.’

Wil je meer weten over de opleiding Transferverpleegkundige, download de brochure of neem contact met ons op, we helpen je graag vrijblijvend.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.