• 29 maart 2019

De strategische samenwerking tussen Avans⁺, ROC Rivor, en Santé Partners is een feit. Deze drie organisaties ondertekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst waarbij zij hun kennis en innovatie bundelen om vernieuwend onderwijs aan te kunnen bieden. Hiermee verwachten zij het personeelstekort in de zorg fors te reduceren of zelfs op te lossen. Dit doen zij door een nieuwe vorm van leren te introduceren die flexibel, vraag gestuurd en plaats- en tijd onafhankelijk is. Hiermee wordt het voor zij-instromers en doorstromers binnen de zorg mogelijk om sneller en gemakkelijker een opleidingstraject te doorlopen. Het sluit perfect aan bij de wereld van nu waarin een leven lang leren voor zowel de organisatie als het individu noodzakelijk is. De interesse van instromers is groot.

Uitdaging
Voldoende en gekwalificeerd personeel aantrekken en houden is een uitdaging waar veel zorgverleners mee te maken hebben. Om aan de wensen van de veranderende zorgsector tegemoet te komen, moeten aankomende zorgprofessionals breed opgeleid worden.
Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk ontwikkelen en neerzetten van toekomstbestendige en wendbare opleidingen en trainingen op maat. De ontwikkeling van deze opleidingstrajecten wordt in partnerschap vormgegeven waarbij Avans⁺, ROC Rivor en Santé Partners samen een leernetwerk vormen en elkaar als gelijkwaardige opleiders zien.

Toekomstgericht werven en opleiden
Toekomstige medewerkers hebben de mogelijkheid om op ieder gewenst moment te starten met hun eigen leerroute bij Avans⁺ en ROC Rivor. Ideaal, want deze manier van leren houdt rekening met hun werk- en privé mogelijkheden. Een opleidingstraject bestaat uit een combinatie van verschillende leervormen: face-to-face onderwijs met open, flexibele, afstands- en social learning. Zo leren toekomstige werknemers op de meest flexibele manier. Hierbij is niet alleen de school de opleider, maar bieden ook bedrijven hun kennis aan. Om leren tot een succes te maken sluit het bovendien optimaal aan bij hun eigen leerstijl en leervoorkeuren. De verwachting is dat deze continue, gepersonaliseerde manier van opleiden in combinatie met intensieve begeleiding en gebruikmakend van een social learning platform leidt tot optimale leerervaringen en -rendement. Met als doel dat de (toekomstige) zorgprofessional gemotiveerd is én blijft om het zorgvak uit te oefenen.