Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 15 mei 2024

Ik ben positief verrast door de gehele opleiding heen. Veel van de stof heb ik mee kunnen nemen in de gesprekken met mijn collega’s van de afdelingen. 

Mijn opdracht heb ik ook bewust gekoppeld aan de discipline binnen ons bedrijf waar ik vrijwel niets mee te maken heb. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik hun werk en uitdagingen beter ben gaan begrijpen. Ook contractueel kwamen we in de gesprekken op punten o.b.v. de lesstof welke niet altijd even goed afgedicht waren. 

Lees meer