Lees hoe Norma Peters de opleiding Arbeidsrecht heeft ervaren:

"Het gebrek aan voldoende  arbeidsrechtelijke kennis en dus het veelvuldige overleg met onze advocaat, waren voor mij de redenen om op zoek te gaan naar een opleiding Arbeidsrecht. Na gedegen onderzoek bij diverse aanbieders heb ik voor Avans+ gekozen. Het uitgebreide programma en praktijkgerichtheid van de opleiding spraken mij direct aan.

Wat je vandaag leert, pas je morgen toe

Het geleerde kun je direct toepassen in je eigen praktijk, je kunt meteen aan de slag. Zo heb ik al snel aanpassingen in arbeidscontracten door kunnen voeren en het personeelsreglement aangepast. Ook de herziening van opbouw personeelsdossier, indien beëindiging plaatsvindt via UWV en het kunnen schrijven van verweerschriften, zijn het resultaat van deze opleiding.

Door het opdoen van gedegen (wets)kennis op het gebied arbeidsrecht is het ‘te snel’ inschakelen van een advocaat afgenomen. Hierdoor zijn de juridische kosten beperkt gebleven. Nu ikzelf over deze kennis beschik, vindt soms alleen nog een controleslag plaats door een jurist. Mijn adviesrol is vergroot en mijn toegevoegde waarde is zichtbaar toegenomen.

Bevlogen docent

De docent weet op een zeer boeiende wijze de stof aan de hand van casussen uit te leggen, hierdoor blijft de gewenste kennis goed hangen. De docent weet waar hij het over heeft en op alle gestelde vragen geeft hij eenvoudig en bevlogen antwoord. De besproken casussen zijn voor eenieder zeer herkenbaar en aan de hand daarvan wordt begrijpelijk gemaakt op welke valkuilen je moet letten om het vraagstuk goed op te kunnen lossen en af te handelen.

Ook de klantgerichte instelling van de medewerkers van Avans+  is bijzonder te noemen. De contacten zijn buitengewoon persoonlijk en men denkt echt met je mee!

Woorden als bijzonder interessant, leerzaam en pragmatisch typeren voor mij deze opleiding Arbeidsrecht."