Lees hoe Paulien de Bruine-Mulder de opleiding Veiligheid in het laboratorium Chemie en Biologie heeft ervaren:

"Het Waterlaboratorium had als doel om medewerkers weer op scherp te krijgen op het gebied van veiligheid, met andere woorden, het veiligheidsbewustzijn vergroten. Een incompany traject met Avans+ bood hier de perfecte oplossing.

Eigen praktijk verwerkt in de cursus

Omdat het programma in overleg is samengesteld, kon extra aandacht besteed worden aan de door medewerkers ingebrachte aandachtspunten, Het betrof hier zowel de chemie- als de biologieafdeling. Het verwerken van praktijkvoorbeelden met foto’s van Het Waterlaboratorium in het cursusmateriaal sprak erg aan.

Onderwerpen als PBM’s, zuurkasten, risicobeoordeling, afvalopslag, -inzameling en -etikettering zijn onder andere behandeld in de cursus. Ook zijn veiligheidsinformatiebladen, van door ons veel gebruikte gevaarlijke chemicaliën, besproken.

Opnieuw bewust van onveilige situaties

Ik heb geleerd kritisch te (blijven) kijken naar de dagelijkse omgeving waarin je werkt. Risico’s beoordelen en indien mogelijk de bron van de risico’s te verwijderen, te vervangen of te verkleinen. Als je al jaren in dezelfde ruimtes werkt met gevaarlijke stoffen, ben je je soms niet meer zo bewust van de gevaren van de stoffen waar je mee werkt en van de onveilige situaties in je werkomgeving.

Ervaringen delen en leren van collega’s

Door het bespreken van goede en minder goede ervaringen van medecursisten, kom je er achter dat iedereen wel eens iets heeft meegemaakt dat net wel, of niet goed is gegaan. De risico’s en de passende maatregelen werden gezamenlijk doorgesproken. Soms is het moeilijk om voorvallen te bespreken, maar deze ervaringen zijn goed om te delen en van elkaar te leren zodat er correctieve en preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Toegevoegde waarde voor de organisatie

Als gevolg van dit incompanytraject wordt het melden van (bijna) ongevallen opgenomen in een eenvoudig in te vullen digitaal formulier. Hierdoor wordt de drempel van het melden van onveilige situaties verlaagd. Deze meldingen worden gebruikt om minder veilige werkwijzen/situaties te kunnen verbeteren.

Woorden als leerzaam, interactief en duidelijk typeren voor mij de incompany cursus Veiligheid in het laboratorium Chemie en Biologie."