Skip to main content

Leraar­ondersteuner

Leraarondersteuner
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Keurmerken en accreditaties. Opleidingen met kwaliteit.

Op zoek naar de opleiding Leraarondersteuner? Bij Avans⁺ volg je samen met andere professionals en een ervaren docententeam in jouw regio de opleiding en ontvang je na het afronden van de opleiding een erkend diploma leraarondersteuner.

Waarom is de leraarondersteuner zo hard nodig?

Sinds 1 augustus 1996 bestaat in Nederland de functie van onderwijsassistent. Destijds is deze functie ontstaan doordat leraren een hoge werkdruk ervoeren. Na een relatief rustigere periode is in de afgelopen jaren door het toenemende lerarentekort wederom een toenemende vraag naar onderwijsassistenten.

Hiervoor zijn meerdere oorzaken te duiden. De komst van de wet op passend onderwijs laat zien dat onderwijsassistenten regelmatig ingezet worden op zorgarrangementen. Er wordt hierbij in toenemende mate een beroep gedaan op inhoudelijke didactische kennis en pedagogische vaardigheden van deze onderwijsassistenten.

Ook zijn er sinds 2017 extra gelden beschikbaar gesteld vanuit de overheid om de werkdruk van leraren te verlagen. Veel schoolteams hebben ervoor gekozen om extra onderwijsassistenten aan te stellen.

Wat zijn werkzaamheden van de leraarondersteuner?

De inhoud van de werkzaamheden van een leraarondersteuner ligt tussen de onderwijsassistent en leraar in. De leraar blijft altijd eindverantwoordelijk voor een groep leerlingen. De aandacht gaat uit naar het begeleiden van leerlingen bij het zelfstandig werken, het bijhouden van de voortgang van de leerlingen en het nakijken van testen.

De leraarondersteuner denkt in teamverband mee over didactische werkvormen en les- en opvoedingsdoelen (vaak op verzoek van de leerkracht). In deze vorm van onderwijsondersteuning levert de leraarondersteuner dus een belangrijke bijdrage in de activiteiten van de leerling en de leraar.

Een leraarondersteuner voert (les)ondersteunende en (leerling)begeleidende taken uit onder verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en stelt zich actief op in het ontwikkelen van diverse competenties.

Waarom de opleiding leraarondersteuner met erkend diploma van Avans+?

De opleiding leraarondersteuner van Avans⁺ wordt sinds 2016 uitgevoerd. Per 1 september 2019 hebben we de inhoud van de opleiding opnieuw vormgegeven. Dit hebben we samen met het werkveld gedaan en vanuit onze brede ervaring in het uitvoeren van de opleiding. Leidend hierin zijn de bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, beschreven in de wet BIO. Door deze vernieuwde vorm krijgen onze deelnemers nu ook een erkend diploma. Daarmee onderstrepen we de kwaliteit van de opleiding én onze afgestudeerden nog eens extra. 

De vernieuwde opleiding van in totaal 20 bijeenkomsten bestaat uit 4 inhoudelijke modules en 2 workshops. Met het volgen van de opleiding tot leraarondersteuner wordt je als onderwijsassistent breder opgeleid op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen. Tijdens de opleiding maak je door zelfreflectie structureel een terugkoppeling naar wat de opgedane kennis en vaardigheden jou als professional heeft opgeleverd. Hierbij wordt continu de koppeling gelegd met de inhoudelijke modules. Het resultaat is dat je een bewustere positie binnen het team in kan gaan nemen en de toegevoegde waarde van jouw werkzaamheden in het onderwijs borgt. 

Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

De afgelopen 5 jaar hebben we de opleiding door heel Nederland uitgevoerd. We hebben daardoor veel ervaring met het in-company verzorgen van deze opleiding binnen besturen. Veelal worden deze groepen dan aangevuld met open inschrijvingen. Zo leiden we veel onderwijsassistenten van een bestuur in één keer op. 

NEEM CONTACT OP OVER ONZE OPLEIDING LERAARONDERSTEUNER

Heb je behoefte aan persoonlijk advies of wil je iets anders vragen over de opleiding leraarondersteuner? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Lees meer