Lees hoe Isabel Clarijs de opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs heeft ervaren:

"De reden waarom ik voor de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs heb gekozen is eigenlijk heel eenvoudig: na de Pabo was ik niet bevoegd om gymles te geven aan de groepen 3 t/m 8. Omdat ik in deze groepen voor de klas sta, was dit organisatorisch niet handig. De reden dat ik voor Avans+ heb gekozen was al net zo eenvoudig: een collega van mij had goede ervaringen met Avans+ en ze was erg tevreden over deze opleiding.

Verhoogde bewegingsintensiteit

Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe een gymles gegeven kan worden aan de hand van 3 vakken. Deze manier van werken pas ik nu toe in de praktijk. Omdat de kinderen in groepen verdeeld worden, is de bewegingsintensiteit een stuk hoger dan wanneer de les klassikaal wordt aangeboden. Alleen bij nieuwe oefeningen bied ik de les nog klassikaal aan. Daarnaast heb ik veel praktische tips gekregen zoals het snel klaarzetten en opruimen van de materialen en het geven van instructies aan de hand van praatje, plaatje, daadje. Ook ben ik zelf vaardiger geworden in de gymonderdelen waardoor ik nu zelf het goede voorbeeld kan geven tijdens mijn uitleg.

Concrete verbeteracties

Tijdens de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs heb ik een adviesnota geschreven met concrete verbeteracties voor de school. Ik heb er toen voor gekozen om observatielijsten in te voeren zodat het gymniveau van de kinderen kon worden vastgelegd en daardoor de beoordeling op het rapport beter kon worden onderbouwd. De observatielijsten worden sinds het schooljaar 2014-2015 ingezet voor de groepen 3 t/m 8. Dat is leuk om terug te zien in je eigen praktijk.

Woorden als uitdagend, persoonlijk, leerzaam en enthousiaste docenten typeren voor mij de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs van Avans+."