Lees hoe Mandy Aerts de opleiding Jonge kind specialist heeft ervaren:

"We zijn al een paar jaar aan het stoeien met de groepsplannen voor groep 1 & 2. Er lag wel een format, maar ik liep ertegenaan dat de kinderen, in mijn ogen, een half jaar lang in een hokje geplaatst werden. Voor sommige kinderen werkt dat misschien, maar zeker niet voor allemaal. Een gedegen groepsplan opstellen, inclusief spelontwikkeling, evaluatie en reflectie, was voor mij een hele uitdaging. Ik zocht in de opleiding Jonge kind specialist dìe handvatten waardoor ik hier op een betere manier invulling aan kan geven. Ook wilde ik graag mijn spelactiviteiten rondom thema’s verder uitwerken. Zo bleef ik bijvoorbeeld teveel hangen in de standaard kring- en knutselactiviteiten.

Eerder leren lezen

Na een aantal opleidingsbijeenkomsten zag ik al resultaat. Zo kon ik al snel betere spelanalyses maken en wist ik beter hoe ik het spel van de kinderen kon verbreden en verdiepen. Ook het gerichter en bewuster kijken naar, en het observeren van kinderen, ging me snel beter af. Door onze huidige manier van begeleiden gaat het spel in de groep naar een hoger niveau. Nieuwe kinderen willen bijvoorbeeld veel eerder leren lezen. Ook op het gebied van beginnende gecijferdheid zie ik positieve ontwikkelingen.

Verbeterslag in het hele team

Behalve dat wij onszelf als deelnemers van deze opleiding ontwikkelen weet ik zeker dat wij anderen binnen ons team ervan kunnen overtuigen dat sommige zaken anders en beter kunnen. De school profiteert dus niet alleen van 3 medewerkers in ontwikkeling, maar ziet een verbeterslag in het hele team terug.

Woorden als bewustwording, kritisch leren kijken, verdieping en verrijking typeren voor mij de opleiding Jonge kind specialist van Avans+."