Lees hoe Petra Kasteel de opleiding Leraarondersteuner heeft ervaren:

"Na 14 jaar werkzaam te zijn in het onderwijs wilde ik graag meer verdieping in mijn vak. Ik wilde begrijpen waarom het ene kind een uitleg wel oppakt en het andere niet. Ook wilde ik meer weten over de visie achter de aanpak van een bepaalde lesstof. Eerst heb ik me georiënteerd op de pabo, maar toen bleek dat ik daar 4 jaar voor moest uittrekken, ben ik verder gaan zoeken. Ik kwam uit bij de opleiding Leraarondersteuner van Avans+. Deze duurt 1 jaar, dat sprak mij erg aan.

Praktische toepasbaarheid

Als leraarondersteuner heb ik erg veel aan de didactische en pedagogische onderwerpen gehad. Voor mij was de ‘handelingsgericht werken cyclus’ heel waardevol en dan met name het belang van het afstemmen op en de wisselwerking met de omgeving van de leerling. De 4 stappen en de 7 principes van deze cyclus heb ik gelijk in de praktijk toe kunnen passen bij een leerling.

Persoonlijke vaardigheden versterkt

Dankzij de opleiding zijn mijn kennis en vaardigheden weer opgefrist, maar ook zeker vergroot. Ik ben kritischer naar mezelf gaan kijken en dat heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven. Dit merk ik bijvoorbeeld in een gesprek dat ik onlangs met een collega had. Het liep niet zo lekker tussen ons en dat heb ik aangegeven, iets wat ik eerder nooit zou hebben gedaan. Ik nam de regie in eigen handen, waardoor het gesprek me minder energie kostte. Dit heb ik echt te danken aan het feit dat de opleiding veel aandacht besteedt aan persoonlijke vaardigheden.

Volledig inzetbaar

Ook mijn organisatie heeft veel profijt van mijn nieuwe kennis en vaardigheden. Het lukt mij nu beter dan voorheen om de activiteiten die van mij gevraagd worden, uit te voeren."