Al geruime tijd beheert de Personal & Corporate Finance afdeling van Avans⁺ diverse registers binnen het vakgebied van Personal & Corporate Finance. Op deze pagina leest u alle relevante informatie over de verschillende registers en wat u als professional of bedrijf aan opname in het register heeft.

Waarom heeft Avans⁺ de verschillende registers?

Het behalen van een diploma is een momentopname. Om blijvend een onderscheidende positie in uw vakgebied te claimen is permanente ontwikkeling noodzakelijk. Met onze registers willen we adviseurs helpen om hun relaties beter te kunnen adviseren. We doen dit door onze afgestudeerde cursisten een platform te bieden in de vorm van een register. Het register heeft als doel de kennisontwikkeling binnen het vakgebied te onderhouden en verder uit te bouwen.

Wat is het belang van de registers en waarom zou je erin willen staan?

Wanneer u als professional binnen een van onze registers bent opgenomen heeft u een onderscheidende positie in de markt. Zo mag u een titel achter uw naam voeren en heeft u door middel van Permanente Educatie (PE) de mogelijkheid om continu op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Verder krijgen leden van het registers 10% korting op alle Personal & Corporate Finance opleidingen van Avans⁺ en heeft u het recht om de banner van het register op uw website of in uw email te gebruiken.

Welke registers zijn er allemaal?

  • Risicomanagementregister
  • EB Register
  • Financieel Planner Register
  • RAB Register

Wat zijn de toelatingseisen voor de registers?

Voor de verschillende registers zijn er bepaalde toelatingseisen van toepassing. Hieronder vindt u per register waar u aan dient te voldoen om opgenomen te worden binnen het register:

  • Risicomanagementregister: Diploma GRMC
  • EB Register: Diploma RVI of VVI
  • Financieel Planner Register: Diploma PFA/PFP/MFP
  • RAB Register: Diploma RAB FJ

Er moeten jaarlijks 12 PE-punten behaald worden om in het register te mogen staan. De helft van de punten (6) wordt behaald door het bestuderen van (toegezonden) vakinformatie. De overige 6 punten zijn gekoppeld aan gevolgde relevante PE dagen of cursussen.

Als u elders een opleiding gaat volgen of een studiedag bijwoont, kunt u laten toetsen of er PE-punten mee te behalen zijn. Hiermee creëren wij extra flexibiliteit door het aanbieden van verschillende keuzemogelijkheden waarmee u niet wordt gedwongen bijeenkomsten bij te wonen over onderwerpen die voor u minder relevant zijn.

Registerleden worden automatisch uitgenodigd voor de relevante bijeenkomsten die door Avans⁺ worden georganiseerd. Ook voor deze dagen geldt 10% korting op het cursusgeld.

Wat is het belang voor bedrijven?

Als bedrijf heeft u t.o.v. andere bedrijven in de markt een onderscheidende positie wanneer 1 of meerdere van uw medewerkers in het register vermeld staan en een titel dragen. Een adviseur die in het register staat is een adviseur met kennis van zaken. Verder heeft u als bedrijf recht op het gebruik van de register banner op uw website.

Wat zijn de kosten van vermelding in de registers?

De kosten voor opname in het register zijn €79,95 excl. 21% BTW per jaar.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de registers van Avans+? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze om uzelf verder te ontwikkelen in uw loopbaan? Neem dan vrijblijvend contact op met de opleidingsmanager Tessa Doove via tdoove@avansplus.nl of via 076 – 525 88 61.