Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 21 juni 2024

Mijn motivatie om te beginnen met de opleiding was omdat ik wilde doorgroeien in een nieuwe functie.

Er is een goede koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. De examenopdrachten sloten daar naadloos op aan doordat ze praktijkgericht waren met een theoretische onderbouwing. Het lesmateriaal was hier ondersteunend in, alsook de contactdagen met de docenten en medestudenten.

Lees meer