Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Fase 1 van Master of Pipeline Technology

Fase 1 van Master of Pipeline Technology
Iets voor jou?
 • Leer de totale keten te overzien en de samenhang tussen disciplines.
 • Krijg inzicht in de nieuwste technieken.
 • Leer hoe je deze kennis toepast op strategisch niveau binnen jouw organisatie.

Een goed opgeleide pipeline engineer is nu en in de toekomst onmisbaar. De pijpleidingingenieur onderhoudt, ontwikkelt en breidt indien mogelijk het huidige leidingenstelsel uit. Daarvoor dien je als pijpleidingingenieur in staat te zijn zowel technische als maatschappelijke disciplines op elkaar af te stemmen. Ook kun je als succesvolle pijpleidingingenieur de sociale en organisatorische aspecten van de pijpleidingbranche goed in kaart brengen.

Voor én door de pipeline branche

De Master of Pipeline Technology leert je de achtergronden en beweegredenen van de diverse specialisten uit het vakgebied te begrijpen. Deze opleiding voor pijpleidingingenieur is een initiatief van de Nederlands-Vlaamse branche en wordt als pipeline engineering master aangeboden onder auspiciën van Pipeliner.

Tijdens deze eerste fase van de Master of Pipeline Technology verkrijg je kennis en inzicht van de technische aspecten van pijpleidingtransport en leer je de onderlinge samenhang ervan te begrijpen. Hierbij houden we rekening met de verschillende organisatietypen en het daarmee gepaarde gaande verschil in stakeholders.

Logo Stichting Pipeliner

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent ingenieur en werkt bij een organisatie die betrokken is bij pijpleidingtransport. Dit kan zijn een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regelgeving, een pijpleidingbeheerorganisatie verantwoordelijk voor de continuïteit en de veiligheid van pijpleidingtransportsystemen, een ingenieursbureau dat pijpleidingsystemen ontwerpt, een aannemingsbedrijf, een dienstverlenend bedrijf of een toeleverancier van materialen.

  Je wilt tijdens deze eerste fase van de opleiding Master of Pipeline Technology kennis en inzicht verkrijgen van de technische aspecten van pijpleidingtransport en de onderlinge samenhang ervan gaan begrijpen, beschouwd vanuit de verschillende organisatietypen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uniek aan de opleiding Master of Pipeline Technology (MPT) is de multidisciplinaire insteek. Je ontwikkelt affiniteit met alle disciplines die samen de pijpleidingketen vormen. Dit gebeurt doordat je in kleine groepjes werkt bestaande uit deelnemers met allemaal een andere rol in het totale pijpleidingenproces.

  Toelating tot en plaatsing binnen de opleiding

  Voor jouw toelaatbaarheid tot de opleiding hanteert de toelatingscommissie als criterium:

  Vastgesteld wordt of de kandidaat toelaatbaar is qua motivatie en achtergrond (technische bachelor of hoger, ervaring, werkveld en functieniveau). Indien je niet beschikt over een bachelorgraad, maar wel minimaal een hbo-functie bekleedt met ruime werkervaring, dan ben je na een capaciteitentest mogelijk toch toelaatbaar tot de opleiding. Informeer je naar de mogelijkheden.

  Voor jouw plaatsbaarheid in de opleiding hanteert de toelatingscommissie als criterium: De maximale groepsgrootte bedraagt 20 personen. Er wordt een maximale heterogeniteit van de groep nagestreefd qua sector (gas, olie/chemie, water, warmte), type organisatie (leidingbeheerder ingenieursbureau, aannemer, e.a.) en ervaring. Daarmee vindt plaatsing dus niet alleen op volgorde van aanmelding plaats. Daarnaast gaan degenen die voornemens zijn de volledige opleiding af te ronden vóór op degenen die slechts afronding van de 1e fase (Technisch Pijpleidingingenieur) beogen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze 1e fase van de opleiding duurt 1 jaar en kent 9 maandelijkse bijeenkomsten van elk 2 dagen met (optionele) hotelovernachting. De studielast bedraagt 24 EC’s (= 672 studiebelastingsuren). Je dient te rekenen op minimaal 10 uur zelfstudie per week.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Technisch pijpleidingingenieur (fase 1) zijn als volgt:

  • Opleidingkosten: € 9.150,-.
  • Leermiddelen: circa € 450,-.
  • Arrangementskosten: € 1.245,-.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Indien je gebruik wilt maken van de overnachtingsmogelijkheden betaal je hiervoor € 630,-.

  Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te voldoen d.m.v. een automatische incasso. Voor deze opleiding geldt; 8 maandelijkse termijnen van € 1.160,-. Alle overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat je een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien je aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Subsidie

  Jouw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon over het eerste en over het tweede jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie de website van de RvO voor meer informatie.

  Diploma

  Diploma

  Na afronding van fase 1 van de Master of Pipeline technology ontvang je het diploma Technisch pijpleidingingenieur. Na het succesvol afronden van de gehele masteropleiding ontvang je het getuigschrift Master of Pipeline Technology. Dit getuigschrift is namens de Nederlandse overheid formeel erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

  Resultaat

  Resultaat

  Je hebt inzicht in de nieuwste mogelijkheden van de totale keten en kent de samenhang tussen de diverse disciplines. Je past de verworven kennis en inzichten toe op strategisch niveau. Als professioneel leider geef je richting aan de verdere ontwikkeling van jouw organisatie en van de branche.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De opleiding Pipeliner geeft gevoel voor het vak. Je leert en je leert belangen kennen en afwegen. Je leert een prachtig specialisme in de volle breedte kennen

   Stijn van Leeuwen
   Engineer
  • Voor relatief nieuwelingen en voor ervaren krachten, die denken het vak te beheersen, kan de opleiding zeer verhelderend werken

   Jan Willem Rongen
   Projectengineer Gasunie
  • Niet alleen mijn kennis en technische inzichten zijn verbreed, ook persoonlijk ben ik gegroeid in mijn functie.

   Corné Haarbosch
   Projectleider Brabant water
  Download brochure Inscrijven