Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

In mijn werk staat de samenwerking tussen de gemeente en de lokale woningcorporaties centraal. Als intermediair en projectleider begeleid ik een aantal projecten op het gebied van woningbouw en woonzorg. Zo coördineer ik bijvoorbeeld het traject om tot nieuwe prestatieafspraken te komen. Daarbij komen kennis en vaardigheden op het gebied van projectmanagement goed van pas. De dagelijkse praktijk is uiteraard een goede leerschool, maar een opleiding biedt meer mogelijkheden om specifieke leerpunten aan te wijzen en daarmee aan de slag te gaan.

Voor mij was het belangrijk om een opleiding te vinden waar, binnen de context van ruimtelijke projecten, een balans werd gezocht tussen inhoud en proces. Bij Avanswordt dit aangeboden door middel van de opleiding Projectleider in de bouw. In een periode van een half jaar komen inhoud en proces in verschillende modules aan de orde.

Achteraf bekeken zou er tijdens de opleiding nog meer aandacht mogen zijn voor de ‘zachte’ kant van projectmanagement. De inhoud is uiteraard van belang, maar in de praktijk blijkt dat het succes van een project in zeer grote mate afhangt van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren. Daar had ik graag nog meer tijd aan willen besteden.

 

Lees meer