Lees hoe Jean Pierre Stroek de opleiding Hoger bouwprojectmanagement heeft ervaren:

''Op dit moment ben ik werkzaam als adviseur bij een huisvestigingsadviesbureau op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Momenteel ben ik onder andere binnen de gehandicaptenzorg intensief bezig met de herontwikkeling van twee instellingenterreinen. Het gaat hierbij om vervangende nieuwbouw, tijdelijke huisvesting en onder- en bovengrondse infrastructuur.

Na mijn studie bouwtechnische Bedrijfskunde, enige jaren werkervaring in het advisering & het projectmanagement en de interesse in bedrijfsvoering ben ik op zoek gegaan naar een studie waarmee ik mij breder kon ontwikkelen. De opleiding Hoger bouwprojectmanagement sprak mij aan omdat er behalve aandacht voor theorie ook veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerken met verschillende partijen, onderhandelen, conflictbehandeling en luisteren zijn competenties die een goede adviseur moet hebben. Binnen Hoger bouwprojectmanagement wordt hier invulling aan gegeven vanuit de theoretische benadering, maar zeker ook praktisch door middel van rollenspellen met studiegenoten en een managementgame. Door deze interactieve aanpak leer je jezelf beter kennen door eigen ervaringen, maar ook door feedback van studiegenoten en docenten.

Binnen de opleiding heb ik dit als zeer waardevol ervaren. De ervaring is tevens dat mijn studiegenoten diverse achtergronden hadden. Hierdoor ontdek je binnen de discussies de diverse perspectieven en benaderingen van anderen. Je leert zaken vanuit andere invalshoeken te bekijken en te begrijpen wat ervoor zorgt dat je eigen blikveld verbreed wordt.

Blijven werken aan de toekomst vind ik belangrijk. Op middellange termijn verwacht ik nog actief te blijven in het project- en programmamanagement om de simpele reden dat ik het nog steeds een uitdaging vind om met diverse partijen als team complexe vraagstukken beet te pakken. Vanwege mijn interesse in bedrijfsvoering verwacht ik op langere termijn mijn aandacht vanuit de projecten meer te gaan verplaatsen in die richting. We zullen zien hoe die dingen uiteindelijk gaan lopen.''