Lees hoe Tonny Kroes de opleiding Assetmanagement heeft ervaren:

"Momenteel ben ik werkzaam als asset manager op het gebied van windenergie bij Ventolines B.V.. Ik houd me bezig met de ontwikkeling en het beheren van windprojecten binnen Nederland. Het managen van grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld het nearshore windpark Westermeerwind, dat bestaat uit 48 windturbines van elk 3MW, is erg complex en kent veel bedrijfsrisico’s. Om goed met deze complexe materie en bedrijfsrisico’s om te kunnen gaan is het belangrijk om een gedegen kennisniveau op het gebied van assetmanagement te hebben. De opleiding Assetmanagement van Avans+ sluit exact aan op mijn kennisbehoefte. Voorts draagt de opleiding bij aan het nadenken over een gerichte aanpak van assetmanagement binnen mijn organisatie. Tevens is de opleiding zo opgebouwd dat alle aspecten van assetmanagement in verschillende modules worden behandeld. Naast het technisch management worden ook financieel management, bedrijfskundige aspecten, wetgeving, risicomanagement en lifecycle management behandeld.

Meer pragmatische aanpak

Voor de exploitatiefase van het windpark Westermeerwind is de doelstelling van de organisatie om het windpark PAS55 conform te maken. De module Assetmanagement gaat grotendeels over de toepassing van PAS55. Dit heeft mij goed geholpen om meer inzicht te krijgen in de PAS55. Hierdoor kan ik nu op een meer pragmatische manier het interne proces initiëren dat moet leiden tot de implementatie van de PAS55.

Dagelijkse ondersteuning

Behalve de toepassing van de PAS55 voor het windpark, heb ik meer inzicht gekregen in assetmanagement. Ik heb veel geleerd over bedrijfskundige aspecten en welke methodieken er kunnen worden toegepast om bijvoorbeeld tot een investeringsbeslissing te komen. Zo zijn er tal van leerpunten te noemen die mij dagelijks ondersteunen om het beheer van windprojecten te optimaliseren.

Branche overschrijdend

Een ander leuk aspect van deze opleiding is dat je met asset managers uit verschillende branches de opleiding volgt waardoor je ook kennis uit die betreffende branches opdoet. Er worden ervaringen uitgewisseld en de discussies in de groep over de verschillende aspecten van assetmanagement zijn interessant en leerzaam. Dit is zeker een meerwaarde van het volgen van deze opleiding. Woorden als leerzaam, doeltreffend en pragmatisch typeren voor mij deze opleiding Assetmanagement van Avans+."