Skip to main content

Zorgethiek en morele besluitvorming

 • niveau Bachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur zelfstudie + 6 uur bijeenkomsten + 24 uur werkplekleren
 • studiekosten 1.500,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 03-09-2024 Utrecht
Download brochure
Download brochure
Losse hbo-v modules Avans+
Iets voor jou?
 • Je wilt begripvol reageren op emoties van de zorgvrager en zorgt voor een tactvolle en passende bejegening.
 • Je wilt passende gesprekstechnieken leren hanteren.
 • Je leert ethische vragen, dilemma’s en zingevingsvraagstukken benoemen en bespreekt deze met de zorgvrager en collega's.

Opleiding Zorgethiek en morele besluitvorming

Zorgethiek en morele besluitvorming is een wezenlijk onderdeel van de dagelijkse zorg. Moreel ethische vragen en dilemma’s komen in elke zorgsetting voor. Deze module maakt je bewust van de moreel-ethische kant van de zorg, waarbij vanuit het perspectief van de zorgvrager de zorg wordt georganiseerd en uitgevoerd. Op basis van zorg-ethische theorieën leer je morele dilemma’s te identificeren en morele vragen vast te stellen. Door moreel redeneren leer je de juiste afwegingen te maken, in het belang van de zorgvrager.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde mbo-verpleegkundigen of hbo-verpleegkundigen met een diploma van vóór 2012. Voor dit opleidingstraject dien je een werkovereenkomst te hebben van minimaal 24 uur per week als verpleegkundige bij een eerste of tweede lijn gezondheidszorginstelling. Je kunt het geleerde dan toepassen in je werk, we noemen dit werkplekleren. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  De module Zorgethiek en morele besluitvorming van Avans+ is praktijkgericht. Jouw praktijk staat centraal en je wordt getoetst op de prestatie die je daar levert. Je gaat aan de slag met een morele casus uit jouw beroepspraktijk. Hiervoor werk je de processtappen beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming en reflectie en evaluatie zorgvuldig uit. Uitgangspunt bij deze module is jouw professionele inbreng, ervaring en visie. We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je werkt individueel en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen organisatie. Gezamenlijk verdiepen jullie je in de theoretische modellen, methodieken en instrumenten en verbinden dit aan bestaande zorgvragen binnen jullie zorginstellingen. Door deze samenwerking leer je van andere deelnemers uit verschillende zorginstellingen en dit alles onder begeleiding van ervaren docenten en experts. Je profiteert hiermee optimaal van de voordelen gericht op regionale zorg. Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je organisatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Zorgethiek en morele besluitvorming duurt 10 weken. Je werkt in dit programma individueel en in leerteams aan verschillende leeractiviteiten. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo veel mogelijk moet kunnen integreren in je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de prestaties die je daar levert.

  De gemiddelde studiebelasting per week is 40 uur (6 uur onderwijs, 10 uur zelfstudie, 24 uur werkplekleren (leren op je werkplek)  

  Deze opleiding bestaat uit wekelijkse onderwijsbijeenkomsten van 09.00-12.00 uur en 12.30-15.30 uur.  

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor Zorgethiek en morele besluitvorming zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.500,-
  • Arrangementskosten: € 110,-
  • Boeken: circa € 200,- Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Arrangementskosten worden niet in rekening gebracht als het om een incompany traject gaat.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het certificaat Zorgethiek en morele besluitvorming.

  Vervolgopleidingen

  In deze module heb je jouw kennis en vaardigheden over leiderschap verder ontwikkeld. Wil je jouw verpleegkundige kennis nog verder uitbreiden? Kies dan eenvoudig voor een van de vele andere verpleegkundige modules.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van deze module werk je vanuit een professionele zorgrelatie met de zorgvrager in overeenkomstig de Verpleegkundige Beroepscode. Je toont je bewust van moreel-ethische- en culturele aspecten in de zorgverlening. Je organiseert de zorg vanuit het perspectief van de zorgvrager. Je reageert begripvol op emoties van de zorgvrager en zorgt voor een tactvolle en passende bejegening. Je hanteert hierbij passende gesprekstechnieken. Je benoemt ethische vragen, dilemma’s en zingevingsvraagstukken en bespreekt deze met de zorgvrager en collega's. Als morele of ethische afwegingen daartoe aanleiding geven, wijk je beargumenteerd af van richtlijnen en protocollen en registreert de argumenten in het patiëntendossier.  

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  • Je leert morele besluitvorming toe te passen in complexe zorgsituaties, waarin verschillende belangen een cruciale rol spelen.
  • Je leert vanuit verschillende perspectieven de zorgsituatie in kaart te brengen en op basis van verschillende scenario’s beargumenteerde keuzes te maken in het belang van de zorgvrager.
  • Je reflecteert op je doen en laten vanuit verschillende perspectieven.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Opleiding Zorgethiek en morele besluitvorming
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven