Skip to main content

Corona update: alle lessen volledig online t/m 11 februari 2022.

Lees meer

Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn

Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn
Iets voor jou?
 • Je wilt je bekwamen in de zorg aan kwetsbare ouderen en hun naaste(n).
 • Je wilt de basiszorg voor kwetsbare ouderen indiceren en organiseren conform ‘the state of the art’ en op basis van EBP en proactieve zorgplanning.
 • Je wilt bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfmanagement van kwetsbare ouderen en hun naaste(n) door hen te ondersteunen en te coachen, zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn zal de komende jaren fors toenemen. Niet alleen stijgt het aantal ouderen, ouderdom kent veel multi- en co-morbiditeit, evenals bijkomende problemen zoals vallen en incontinentie. Ouderenzorg is complex en moeilijk te protocolleren. Een opeenstapeling van aandoeningen en problemen kan complexe- en domein-overstijgende zorgvragen oproepen en ouderen kwetsbaar maken.

Om ouderen zoveel mogelijk thuis te kunnen laten wonen, is van groot belang dat veranderingen in zorgvragen snel worden gesignaleerd en de zorg integraal wordt georganiseerd, waarbij alle betrokken professionals integraal en intersectoraal werken volgens één individueel zorgplan. Proactieve zorgplanning is hierin leidend, waarbij de wensen en behoeften van de kwetsbare oudere en diens naaste(n) centraal staan en bij wat zij onder kwaliteit van leven verstaan.

POH ouderenzorg opleiding

Het vraagt als (praktijk)verpleegkundige, POH ouderenzorg, of wijkverpleegkundige om een vooruitziende blik en vaardigheden te hebben om kwetsbare ouderen en diens naaste(n) te ondersteunen in het nemen van eigen regie en preventiemaatregelen te nemen om hen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Binnen deze opleiding ouderenzorg komt dit allemaal aan bod.

Wat is ouderenzorg?

Naast medische problemen, nemen ook sociale problemen toe. Eenzaamheid onder ouderen stijgt, vooral onder alleenstaanden. Ook is er vaak sprake van verlies van zelfredzaamheid en autonomie waardoor de behoefte aan professionele zorg en ondersteuning toeneemt. Ouderen met een lichte zorgvraag komen niet meer in aanmerking voor wonen in een zorginstelling maar worden thuis verzorgd en/of verpleegd, met inzet van familie, buren en mantelzorgers. Al deze ontwikkelingen vergroten de druk op zowel de formele als de informele zorg. Deze ouderenzorg opleiding speelt in op al deze factoren. Gezonder ouder worden vraagt om andere zorgprofessionals.

 

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met hbo-niveau, of een verpleegkundig specialist. Voor de opleiding ouderenzorg in de eerste lijn dien je een werkovereenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg. Bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT-instelling, of een hospice waar je werkzaam bent als wijkverpleegkundige of als verpleegkundig-POH in de huisartsenzorg.

  Toelatingsassessment opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn
  Heb je niet het juiste opleidingsniveau en wil je toch aan deze ouderenzorg opleiding deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Ouderenzorg is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen werkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen en ouderenzorg modules ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele POH ouderenzorg opleiding heen. Voorafgaand aan de opleiding ouderenzorg wordt een ontwikkelassessment afgenomen. De uitkomsten van het ontwikkelassessment worden getoetst aan de canMEDS-competenties en -rollen van actuele  en relevante V&VN-Expertisegebieden. Communicatievaardigheden in relatie tot de behandelde thema’s lopen als een rode draad door de opleiding heen. Je sluit deze opleiding ouderenzorg in de eerste lijn af met een eindopdracht

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De ouderenzorg opleiding duurt 5 maanden. Je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op je werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 8 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.350,-
  • Leermiddelen: € 150,-
  • Arrangementkosten € 150,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Toelatingsassessment Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn
  Indien je niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan het zijn dat je een toelatingsassessment dient af te leggen. Deze toets brengt aanvullende kosten met zich mee.

  Diploma

  Diploma

  Je ontvangt na het succesvol afronden van de opleiding ouderenzorg het certificaat Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn. Dit opleidingstraject is geaccrediteerd door de V&VN, de NVvPO en door de Landelijke Vereniging POH GGZ.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de POH ouderenzorg opleiding heb je inzicht in het verouderingsproces en de behandeling van kwetsbare ouderen en hun naaste(n), kun je de zorg indiceren, organiseren of uitvoeren, op basis van evidence based practice en proactieve zorgplanning, waarbij je de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n), en bij wat zij verstaan onder kwaliteit van leven, centraal stelt. Je kunt de kwaliteit van zorg bewaken. Ten behoeve van één integraal zorgplan werk je nauw samen met andere professionals in de eerste lijn.

  De medische aspecten die nodig zijn om goed inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen bij ouderen komen aan bod. Je kent de meest voorkomende geriatrische ziektebeelden in de eerste lijn en optimaliseert de zorg voor de cliënt door ook de draagkracht en draaglast van de mantelzorg te analyseren. Je herkent de signalen van ouderenmishandeling en handelt op de juiste manier bij vermoedens hiervan. Zo kun je als (praktijk)verpleegkundige, POH-ouderenzorg of wijkverpleegkundige de juiste zorg (laten) verlenen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Wil jij je kennis en kunde in kwetsbare ouderenzorg verder vergroten? Wil je je bekwamen in ketenregie, een adviserende rol hebben en de centrale zorgverlener van kwetsbare ouderen zijn?
  Dan is de opleiding tot Ouderenverpleegkundige de juiste vervolgstap voor jou! 

  Zoek je meer verdieping in een andere richting? 
  Kijk dan eens bij onze opleidingen Dementiezorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg in de eerste lijn.   
   

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn

  De opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg in Nederland, op actuele kwaliteit- en zorgstandaarden en de meest recente verpleegkundige competentieprofielen. Aan bod komen de volgende onderdelen:

  • Het kunnen signaleren en leveren van de juiste zorg in de eerste lijn voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie staat centraal.
  • Ontwikkelingen in de ouderenzorg in Nederland.
  • Methodisch handelen en meetinstrumenten in de ouderenzorg.
  • Geriatrische syndromen en multi- en co-morbiditeit.
  • Psychogeriatrische, psychische en psychogeriatrische aspecten.
  • Adaptieve opgaven in de ouderdom en coping strategieën.
  • Somatische ziektebeelden bij kwetsbare ouderen.
  • Symptoommanagement.
  • Zorg indiceren en organiseren op basis van proactieve zorgplanning.
  • Effectief netwerken en samenwerken.
  • Coachen van zelfredzaamheid en zelfregie.
  • Samenwerken en versterken van informele- en mantelzorg.
  • Ethiek en communicatie.
  • Empowerment, polyfarmacie en ouderenmishandeling.

  De opleiding draagt bij aan de volgende canMEDS-rollen: Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Reflecterende EBP-professional en Organisator.

  Maatwerk voor POH ouderenzorg opleiding

  Deze opleidingpraktijkondersteuner ouderenzorg bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook vaak incompany aan.
  Bekijk nu meer informatie over onze maatwerktrajecten. Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

   

  Programma Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven