Lees hoe Netty Toes-Groenendijk de opleiding Wijkverpleegkunde heeft ervaren:

"Omdat mijn werkgever Laurens in wil spelen op de grotere vraag naar wijkverpleegkundigen in de nabije toekomst, heb ik de mogelijkheid gekregen om aan deze opleiding deel te nemen. Het mooie was dat ik al tijdens de opleiding gedeeltelijk aan de slag kon als wijkverpleegkundige in de wijken waar ik al werkzaam was.

Gegroeid in zoveel opzichten

In de praktijk merk ik dat ik over meer gerichte kennis beschik en dat ik dankzij de opleiding beter klantgericht bezig kan zijn. Ik vind het belangrijk dat ik de cliënt zelf, de mantelzorger en het systeem rondom de cliënt actiever bij de zorg betrek en stimuleer de zelf- en samenredzaamheid. Ik zie ook beter de noodzaak in van samenwerking met de ketenpartners rondom de cliënt.Ik ben actief in de wijk bezig met netwerken en het bestrijden van laaggeletterdheid. Ook ben ik een inloophuis in ‘mijn wijk’ gestart. Dit huis is 1 middag per week open en is een plek waar ik veel mensen uit de wijk ontmoet. Op deze manier kan ik hen helpen met vragen, eventueel doorverwijzen naar andere instanties en probeer ik preventief te werken aan de (gezondheids)problemen die er in de wijk zijn.

Mijn organisatie is maatschappelijk betrokken en vindt buurtgericht werken en zelfredzaamheid van de cliënt en diens systeem belangrijke punten in de zorg. Hier probeer ik als wijkverpleegkundige op mijn manier aan bij te dragen. Behalve dat dit mij meer voldoening en plezier geeft in het werk, is dit ook goed voor het imago van de organisatie.

Er is nog voldoende uitdaging

Voorlopig wil ik als wijkverpleegkundige in “mijn“ achterstandswijken blijven werken. Er ligt voldoende uitdaging om datgene wat ik in de opleiding heb geleerd in de praktijk te brengen. Ook staan er de komende jaren nieuwe taken te wachten zoals de indicatiestelling door de wijkverpleegkundige samen met de huisarts. Ik kijk uit naar wat nog komen gaat…

Woorden als leerzaam, actueel en persoonlijke groei typeren voor mij deze opleiding Wijkverpleegkunde van Avans+."