• 10 juni 2016

Deze week was het weer zover. Weer 32 masters in de oncologiefysiotherapie in Nederland studeerden af bij Avans+. Vanaf nu mogen zij de titel Master of Sciencedragen. Zij zijn de voorlopers in deze nog jonge, erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. Alle afstudeerders hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en presenteerden en verdedigden ieder hun eigen afstudeeronderwerp.

Er zijn 32 afgestudeerden naar buiten gestapt met niet alleen hun getuigschrift op zak, maar ook met adequate, specialistische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor het onderzoeken en behandelen van hun patiënten. De inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan komen niet alleen ten goede van de afgestudeerden zelf, maar ook van het vak (oncologie) fysiotherapie. Ook dit wordt op een hoger plan gebracht door alle projecten waaraan de deelnemers invulling hebben gegeven tijdens de opleiding. Een mooie prestatie dus voor henzelf, hun organisaties en het vak.

Een mooi feest! En nu op naar de volgende lichting afstudeerders!