• 26 april 2016

Afgelopen maand is Avéro Achmea in samenwerking met Avans+ gestart met de opleiding Registeradviseur Verzuim- en Inkomensmanagement. Deze opleiding is bedoeld als verdiepingsslag voor adviseurs die werkzaam zijn in de markt van verzuim- en  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In een achttal bijeenkomsten verbreden en verdiepen zij hun  advies aan het mkb. Na het succesvol afronden van het examen ontvangen de cursisten een hbo-certificaat van Avans+. 7 volmachtrelaties van Avéro Achmea volgen de opleiding.

Waarom Inkomensmanagement?

In hoog tempo vindt er een vernieuwing van het sociale zekerheidsstelsel plaats. Niet alleen op het gebied van wetgeving, maar ook op het vlak van de daaruit volgende adviesmogelijkheden. Hier liggen talrijke en mooie kansen voor klantadviseurs. De nieuwe wetten en regels volgen elkaar namelijk zo snel op dat veel werkgevers niet meer weten waar ze moeten beginnen om hun verzuimbeleid op orde te krijgen. Welke mogelijkheden hebben werkgevers om het voor hen zo kostbare ziekteverzuim terug te dringen? En hoe kunnen ze ziekteverzuim voorkomen, door meer aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid? Welke opties zijn er mogelijk om dit soort risico’s af te dekken? Wat kunnen ze doen aan risicomanagement?

Deze opleiding geeft inzicht in de mogelijkheden om het risico op verzuim en verlies aan inkomen te verminderen, of weg te nemen. Daarbij worden uiteraard de juridische en financiële aspecten niet vergeten.

De waarde van advies

Avéro Achmea hecht waarde aan een goed advies. En biedt daarom deze opleiding aan. We richten ons op adviseurs die de veranderingen in de markt als een kans zien. Adviseurs die ondernemend, onafhankelijk en vernieuwend zijn. Dat zijn de professionals die continu het klantbelang voor ogen houden en altijd openstaan voor verbetering. Net zoals wij dat doen. Zodat de klant zich uiteindelijk goed verzekerd weet.

Bron: http://www.dewaardevanadvies.nl/avero-achmea-start-met-de-opleiding-registeradviseur-verzuim-en-inkomensmanagement