• 23 april 2015

De opleiding Hogere installatietechniek voor werktuigbouwkundige installaties (HIT-W) van Avans+ leverde recent een nieuwe lichting afgestudeerden af. De opleiding, die altijd bekend stond als ‘HIT Den Bosch’ heeft met deze groep haar eerste afgestudeerden van de locaties in Breda en Zwolle. Bovendien slaagden voor het eerst in de geschiedenis van de opleiding (sinds 1976) maar liefst 3 van de 30 geslaagde deelnemers cum laude. Drie deelnemers ontvingen een prijs voor het beste afstudeerproject.

De bouw staat nog steeds te springen om deskundige installatietechnisch ontwerpers. Aan gebouwen worden steeds hogere eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid en energie. Deze doelen kunnen alleen gehaald worden met goed opgeleide installatietechnici. Met het diploma HIT-W, de enige installatietechnische opleiding op hbo-niveau in Nederland, zijn deze geslaagde professionals uitstekend voorbereid op wat de markt van hen verlangt.

3 keer cum laude

+ Arjan Hamstra (Zwolle), Grontmij
+ Wouter Overmars (Zwolle), Installatietechniek Raalte
+ Gerben Bruinsma (Breda), Xendo

De 3 best beoordeelde afstudeerprojecten

Gerben Bruinsma van Xendo (3e prijs) leverde een bijzondere prestatie. Hij slaagde cum laude én zijn afstudeerproject werd door de jury beoordeeld als behorende tot de beste 3 afstudeerprojecten. Zijn project betrof de Bio Simulation Factory, een opleidingscentrum voor werknemers in de life-sciencesector. Uitzonderlijk aan dit gebouw is het feit dat er zowel cleanrooms, laboratoria als kantoren aanwezig zijn. Dit heeft een complex installatieontwerp tot gevolg. Gerben Bruinsma: “De cleanrooms, het microbiologisch en biochemisch laboratorium moesten voldoen aan hoge eisen, voornamelijk op het gebied van reinheid en containment. Na het analyseren van de relevante wet- en regelgeving en richtlijnen heb ik een onderbouwd advies uitgebracht. Op basis van de vastgestelde eisen heb ik vervolgens de meest geschikte installatie ontworpen.” Het heldere verslag van Gerben Bruinsma heeft een echte meerwaarde voor een opdrachtgever en werd goed beoordeeld door de examencommissie.

Gerben Bruinsma:“De opleiding HIT-W heeft me geleerd kritisch te kijken naar de eisen die gesteld worden door de opdrachtgever. Deze zijn soms gebaseerd op onjuiste informatie en daarom niet altijd realistisch. Kijk naar wat voor de opdrachtgever of het project de beste optie is en durf af te wijken van eisen. Op die manier kun je als integraal installatietechnisch ontwerper echt meerwaarde bieden.”

 

Twan Manders van Kuijpers Installaties (2e prijs) ontwierp als afstudeeropdracht de werktuigbouwkundige installaties voor een nieuwbouw pand van de GGZ. Het doel was om een voor de klant zo duurzaam en onderhoudsvriendelijk mogelijke installatie te ontwerpen. Twan ontwierp zijn plan door middel van ‘top-down-design’. Daarmee waren de keuzes die gemaakt zijn gemakkelijk te herleiden en was er een goed overzicht. Twan Manders: “Door middel van een uitgebreide berekening heb ik de energiebehoefte van het pand gedetailleerd in kaart gebracht. Op basis van deze berekening en de onderhoudskosten is bepaald welk warmte-/koudeopwekkingconcept het beste zou passen.” Ook op ruimteniveau maakte Twan Manders duidelijke keuzes waarbij hij rekening hield met investering en comfort. Ook zijn project behoorde hierdoor tot de beste drie afstudeerprojecten.

Twan Manders:“Ik heb de afgelopen jaren met plezier aan de opleiding Hogere installatietechniek voor werktuigbouwkundige installaties (HIT-W) gestudeerd. Tijdens deze opleiding heb ik mezelf verder ontwikkeld als een ontwerper van werktuigbouwkundige installaties. Ik heb kennis opgedaan op het gebied van de actuele technieken in de installatietechniek. Ook heb ik mijn vaardigheden en persoonlijke competenties verder ontwikkeld.” 

 

Het afstudeerproject van Nicky Remmerswaal (1e prijs) ging om de herinrichting van een aantal verdiepingen in een bestaand cascopand naar een hoogwaardige ‘smart-working’ kantooromgeving met technische labruimten en een verdiepingsgroot bedrijfsrestaurant. Nicky: “Voor dit project heb ik een grote verscheidenheid aan gebruiksfuncties geïnventariseerd, waarna ik inzichtelijk heb gemaakt wat van de bestaande casco-installaties hergebruikt kan worden. Voor de nieuwe installaties heb ik diverse concepten getoetst met comfort, flexibiliteit en minimaal ruimtebeslag als speerpunten.” Nicky is hierin geslaagd en behaalde een hoge beoordeling . Dankzij zijn project kan zijn bedrijf in de toekomst beter inspelen op projecten waarbij bestaande panden geschikt gemaakt worden voor hoogwaardige functies.

Nicky Remmerswaal: “De HIT-W opleiding biedt een breed scala aan onderwerpen binnen het vakgebied, waar specialisten uit de praktijk hun kennis over delen. Voor mij heeft de HIT-W gezorgd voor een brede basis in het ontwerpen van installaties voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Daarnaast laat opleiding je kennis maken met nieuwe onderwerpen, maar kan het ook een andere invalshoek bieden op onderwerpen waar je alles al van denkt te weten.”