• 09 februari 2015

De lerarenbeurs wordt daarvoor opengesteld. Daarnaast gaat NOC*NSF samenwerking stimuleren tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen. Dat moet ervoor zorgen dat het huidige tekort aan gymzalen niet langer een belemmering vormt voor het geven van bewegingsonderwijs.

Dat zijn enkele van de plannen die de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben gemaakt om bij te dragen aan een gezonde en actieve leefstijl van kinderen. Daarmee geven zij invulling aan de afspraken uit het Bestuursakkoord dat zij in de zomer van 2014 sloten.  

In het Bestuursakkoord is onder meer afgesproken dat scholen ernaar streven dat in 2017 iedere leerling in het basisonderwijs minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs krijgt van een bevoegde (vak)leerkracht. Waar mogelijk streven scholen naar drie uur bewegingsonderwijs.

De PO-Raad stimuleert scholen en hun besturen daarnaast via de Onderwijsagenda SBGL zich in te zetten voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Scholen kunnen hiervoor ondersteuning aanvragen. 

Bron: PO Raad

Bewegingsonderwijs bij Avans+

Avans+ dé aanbieder van de opleiding post HBO – Vakbekwaam bewegingsonderwijs. Deze opleiding is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs zonder bevoegdheid voor Bewegingsonderwijs. Bekijk nu de opleiding Post-hbo opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs.

Meer weten? 

Voor inhoudelijke vragen over de post-hbo opleiding Bewegingsonderwijs of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met Marijntje Klompmakers op telefoonnummer 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of per e-mail info@avansplus.nl.