• 16 maart 2016

Het afgelopen jaar voerde Avans+ een incompany scholing Rekencoördinator uit voor scholengemeenschap Het Driespan. Het Driespan verzorgt in de regio West-Brabant speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. 

Het onderwijs wordt gegeven op 11 scholen. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling.

Kwaliteitsverbetering van rekenonderwijs

Het Driespan heeft zich vorig jaar ten doel gesteld intensief te werken aan de kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs. Om dit te bereiken werd binnen elke school een rekencoördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het rekenbeleid en de invoering daarvan binnen de verschillende teams. Ter ondersteuning werd Avans+ gevraagd voor de totale groep van rekencoördinatoren een post-hbo-scholing Rekencoördinator te verzorgen.

Maatwerk voor Het Driespan

De opleiding die Avans+ verzorgde, was gericht op zowel het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs, als het middelbaar beroepsonderwijs binnen Het Driespan. Het kader van de opleiding was enerzijds het landelijk vastgestelde curriculum van de post-hbo-opleiding, anderzijds het rekenbeleidsplan van Het Driespan. 

Daarnaast werd rekening gehouden met het feit dat aan de scholing werd deelgenomen door leerkrachten die werkzaam waren binnen de verschillende sectoren po, vo en mbo. Dit vroeg om  echt maatwerk, toegesneden op de specifieke ontwikkelingen binnen die sectoren. De opleiding die werd uitgevoerd  was dan ook opgebouwd uit een algemeen deel en een sector specifiek deel gericht op de sectoren.

Eigen keuze van een eindopdracht

In februari 2015 startte 21 deelnemers met de opleiding. De opleiding bestond uit 15 inhoudelijke bijeenkomsten van een dagdeel en een dag  presentaties van de eindwerkstukken die de deelnemers moesten maken ter afsluiting van hun opleiding. Als eindopdracht konden de deelnemers kiezen uit 4 onderwerpen:

+ het maken van een rekenbeleidsplan voor hun locatie
+ het maken van een rekenhandboek voor hun locatie
+ het maken rekenverbeterplan voor hun locatie
+ een door de eigen school geformuleerd onderzoeksonderwerp.

Diploma in ontvangst

Maar liefst 15 deelnemers haalden uiteindelijk met succes de eindstreep. Zij  mochten op 10 maart 2016 van de opleidingsmanager van Avans+ hun post-hbo-diploma Rekencoördinator in ontvangst nemen. Dit diploma levert ook een registratie op in het landelijk register van het Landelijk Platform voor nascholing (LPNPO) en kan ook worden meegenomen voor de toekomstige registratie in het landelijk lerarenregister.