• 12 februari 2015

Samenwerking Avans+ en Veilig Thuis West Brabant

Veel mensen nemen de zorg op zich voor een partner, ouder, familielid of kennis. Soms worden de verzorgende taken te zwaar. Verwaarlozing, geestelijke of lichamelijke mishandeling kunnen hiervan het gevolg zijn. Soms is er ook sprake van financiële schade. In veel gevallen gebeurt dit onbedoeld, uit onmacht, onkunde of onwetendheid. Avans+ organiseert voor gespecialiseerde fysiotherapeuten en verpleegkundigen twee voorlichtingsavond(en) over het thema ‘ouderenmishandeling en ontspoorde zorg’. 

De voorlichtingsavonden zijn een samenwerking tussen Avans+ en Veilig Thuis West Brabant. Tijdens de avond komen onderwerpen als het herkennen van signalen, vormen van mishandeling en de werking van de meldcode (het 5-stappenplan) aan bod. De avond wordt geleid door Gerda Nuiten, medewerker aandachtsgebied ouderenmishandeling bij Veilig Thuis West-Brabant.

Data 

23 maart en 2 april 2015

Locatie

Avans+, Heerendael 14-40, Breda

Programma

18.30 uur     Ontvangst
19.00 uur     Programma
20.15 uur     Pauze
20.30 uur     Vervolg programma
22.00 uur     Sluiting

Aanmelden

Dit evenement heeft al plaatsgevonden. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Kijk voor meer informatie op www.veiligthuiswestbrabant.nl