• 20 juli 2023

Het volledige statement van Avans+ en Yomema naar aanleiding van het artikel van NU.nl.

Avans+ en Yomema hebben alle vertrouwen in de samenwerking en de kwaliteit van de opleiding voor Indonesische verpleegkundigen. De samenwerking is ontstaan vanuit twee doelen: de Indonesische gezondheidszorg naar een hoger niveau te brengen en tegelijkertijd een (tijdelijke) oplossing te bieden voor de aanhoudend grote en groeiende vraag naar zorgmedewerkers in Nederland. De opleiding is een van de vele kansrijke initiatieven die hieraan kan bijdragen.

De studenten worden tijdens de opleiding intensief begeleid, om ervoor te zorgen dat de kans op slagen zo groot mogelijk is. Zoals bij elke bacheloropleiding, blijkt ook bij deze opleiding dat niet alle studenten in het eerste jaar in staat zijn aan de opleidingseisen te voldoen. Zij moeten dan helaas hun opleiding beëindigen. Dat is voor deze studenten erg vervelend en heeft veel impact. Zeker voor deze groep, omdat dit betekent dat zij terug moeten keren naar Indonesië. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze studenten met gemengde gevoelens terugkijken op hun tijd in Nederland. Dat betreuren wij ten zeerste.

In november 2021 zijn er 3 pilotgroepen met in totaal 64 studenten gestart met hun opleiding. Er is veel tijd en energie gestoken in het ontwerp en de opzet ervan. Dit werpt inmiddels zijn vruchten af; 61 van de in totaal 64 studenten hebben het basisjaar van de opleiding afgerond in 2022. Deze 61 studenten zijn daarna de reguliere ‘Bachelor of Nursing’-opleiding ingestroomd, 5 studenten zijn in dit tweede jaar van hun opleiding uitgevallen. Dat betekent dat de uitval bij deze opleiding tot nu toe in totaal 12,5% is. Vergeleken met een ‘normale’ opleiding Verpleegkunde, waar de uitval tijdens het eerste studiejaar gemiddeld op 25-30% ligt, is dit veel lager. Module-evaluaties laten daarnaast zien dat deze internationale studenten het onderwijs bovengemiddeld goed waarderen: relevantie en toepasbaarheid van de modules én docenten worden over alle groepen met 7.5 – 8.0 gescoord, een resultaat waar we trots op zijn.

De opleiding is relatief nieuw. Het eerste jaar was voor de studenten, maar zeker ook voor de samenwerkende partijen, een jaar van leren en ontdekken. We hebben, zoals gezegd, veel tijd en energie gestoken in de opzet ervan. De begeleiding door de stagebedrijven voldoet aan de normen van het hbo-curriculum. Gedurende het eerste jaar merkten we dat sommige zaken voor verbetering vatbaar waren, en dat hebben we opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de vormgeving van het mentoraat, dat is inmiddels doorontwikkeld. We houden ons aan wet- en regelgeving en hebben alle vertrouwen in de uitkomst van het onderzoek van de arbeidsinspectie.