Indien je niet over de juiste vooropleiding beschikt kan het zijn dat je een toelatingsassessment dient af te leggen. Hierbij hanteren we 2 varianten, afhankelijk van de opleiding waar je voor kiest, jouw werkervaring en opleidingsachtergrond. Het uitgangspunt voor beide varianten is dat de deelnemer over het juiste werk- en denkniveau beschikt, maar ook over de gewenste motivatie en competenties.

Variant 1
Dit assessment bestaat uit een tweetal capaciteitentesten gevolgd door een interview met de assessor. Deze testen zijn een goede indicator voor het vaststellen van je werk- en denkniveau.

Variant 2
Dit assessment bestaat uit variant 1, aangevuld met een of meerdere extra testen. Je wordt hiermee getest op specifieke competenties gerelateerd aan de opleiding.  Per opleiding verschilt het of, en welke extra testen worden ingezet. In deze variant vormen de verzamelde testresultaten een 0-meting voor jouw persoonlijke ontwikkeling in de betreffende opleiding. De meest gebruikte testinstrumenten hierbij zijn:

  • Octogram

Het Octogram is een gedragstest. Het meet de persoonseigenschappen die onderliggend zijn aan het gedrag van een persoon. Deze eigenschappen, die bij ieder van ons terug te vinden zijn, worden bij het Octogram geclusterd naar 8 samenhangende persoonlijkheidstypen. Deze hangen weer sterk samen met leiderschapsstijlen en de rollen die hierbij passen. Het Octogram bepaalt niet alleen de scores van een testpersoon, het zegt ook iets over de ontwikkelbaarheid van de rollen.

  • OP5

De OP5 is gebaseerd op het vijffactorenmodel (BIG-5), waarbij elke factor middels meerdere facetten wordt gemeten. In het BIG5-model wordt gesteld dat de menselijke persoonlijkheid middels 5 factoren of dimensies beschreven kan worden, elk met een positieve en een negatieve pool. De OP5 is een persoonlijkheidstest die aangeeft wat iemand in aanleg voor potentieel op de verschillende dimensies heeft.

  • Loopbaanwaardentest

Tijdens elke loopbaan neemt een professional beslissingen, die van groot belang zijn voor de richting en het verdere verloop ervan. De loopbaanwaardentest geeft inzicht in de onderlinge motieven en drijfveren die bepalend zijn bij het zetten van loopbaanstappen.

  • Communicatiestijlentest SOST

De SOST brengt in kaart hoe een professional zich kan inleven in een ander en vooral hoe de professional meent/denkt/inschat dat anderen hem/haar zien in het sociale functioneren.

  • Organisatiecultuurtest Gewenst

De OCG is bedoeld om de door de professional meest gewenste cultuur van een organisatie in kaart te brengen. De test meet dus de voorkeuren van de professional voor het werken in een bepaalde organisatiecultuur.

Kosten
De kosten van het toelatingsassessment bedragen € 350,-. Aan de hand van de uitkomst stelt de toelatingscommissie vast of je wordt toegelaten tot de opleiding.