De Master Community van Avans+ staat voor:

  • Betrokkenheid, ook na de opleiding.
  • Oplossingen voor complexe vraagstukken.
  • Uitwisseling van kennis en ervaring tussen alumni.
  • Een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van onze alumni én hun organisaties.
  • Duurzame samenwerkingsrelaties met docenten en vakspecialisten.