• 23 januari 2018
  • Door: Marijntje Klompmakers

In het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werken klassenassistenten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. In dit blogartikel leggen we uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn en wat de opleiding leraarondersteuner van Avans⁺ voor jou zou kunnen betekenen.

Overeenkomsten tussen de functies

Alle drie werken ze nauw samen met de leerkracht. Samen zorg je ervoor dat de leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en dat wordt aangesloten bij de capaciteiten en talenten van de leerlingen. Je begeleidt individuele of groepjes leerlingen met onderwijsactiviteiten, bijvoorbeeld met lezen of zelfstandig werken of je voert observaties uit. De werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. De leerkracht is in bezit van een lesbevoegdheid; als klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner heb je géén lesbevoegdheid.

Verschillen

Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste verschillen genoemd tussen deze drie functies. In de verschillende functieomschrijvingen (die je via internet kan vinden) wordt dit uitgebreider uiteengezet.

Klassenassistent:
- functieniveau schaal 3 of 4
- veelal verzorgende taken
- in beperkte mate ondersteuning bij onderwijsinhoudelijke taken

Onderwijsassistent:
- functieniveau schaal 4
- ondersteuning bij onderwijsinhoudelijke taken
- begeleiden en ondersteunen van individuele of groepjes leerlingen

Leraarondersteuner:
- functieniveau schaal 7
- qua verantwoordelijkheden tussen een onderwijsassistent en leerkracht
- de ondersteuning bij onderwijsinhoudelijke taken is omvangrijker dan van de onderwijsassistent
- voert mede lestaken uit en begeleidt (groepen) leerlingen, kijkt na en verbetert onderwijsactiviteiten van leerlingen.

De praktijk

In de dagelijkse praktijk komt het veel voor dat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van klassenassistenten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners door elkaar lopen. Er zijn bijvoorbeeld klassen- en onderwijsassistenten die de werkzaamheden van een leraarondersteuner uitoefenen. Een bestuur bepaalt welke ondersteunende functies worden opgenomen in het functiehuis en of – onder welke voorwaarden - het mogelijk is deze functies te bekleden.

De praktijk wijst echter uit dat die voorwaarden nogal uiteen lopen. Zo zien we een diversiteit aan vooropleidingen, zoals: SPW3, SPW4, Onderwijsassistent niveau 4 en MDGO Agogisch werk. In de praktijk wordt veelvuldig een beroep gedaan op de didactische vaardigheden van de ondersteuners, terwijl daar in de genoemde vooropleidingen in weinig of mindere mate aandacht voor is geweest.

Als gevolg van passend onderwijs neemt de diversiteit van de leerlingen in het regulier onderwijs toe; er zijn meer leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben. Het is noodzakelijk dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek geboden wordt. Dit vereist aanpassingen van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen, maar zeker ook van klassenassistenten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Ook die laatste drie zullen daarom zo goed mogelijk toegerust moeten zijn om de leerkracht zo adequaat mogelijk bij te staan in het streven om iedere leerling zo passend mogelijk onderwijs te bieden, rekening houdend met de mogelijkheden van de individuele leerling.

De opleiding Leraarondersteuner van Avans⁺

In de afgelopen jaren heeft Avans⁺ gemerkt dat bij klassen- en onderwijsassistenten de behoefte bestaat om zich verder te professionaliseren, om beter toegerust te zijn voor de taken die in de dagelijkse praktijk van haar verwacht worden. Daarom is er in de opleiding Leraarondersteuner veel aandacht voor didactiek (in zijn algemeenheid en ten aanzien van rekenen en taal); op welke wijze vergroten we de overdracht van kennis en vaardigheden op de leerlingen. Daarnaast is er aandacht voor gespreksvaardigheden en 21ste -eeuwse vaardigheden. Tot slot komt ook collegiale consultatie aan bod middels intervisie.

De opleiding is bedoeld voor klassen- en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in het primair onderwijs die een relevante vooropleiding hebben behaald op MBO3 of MBO4-niveau.
De opleiding Leraarondersteuner van Avans⁺ is géén verkorte versie van een associate degree. De opleiding is ook niet bedoeld om om te scholen.

Ben je benieuwd of de opleiding leraarondersteuner voor jou de juiste keuze is om je te ontwikkelen als onderwijsprofessional? Klik dan hier voor meer informatie.

Reacties

inge goerres

Mon, 08/12/2019 - 09:29

Het is geen verkorte associate degree ( niveau 5)
wat is het dan wel en met welk niveau wordt deze opleiding geaccrediteerd

Beantwoorden

Barry Coester, opleidingsmanager Avans+

Wed, 08/21/2019 - 09:14

Beste Inge,
De opleiding leraarondersteuner is een 1 jarig traject en wordt op MBO+ niveau aangeboden (tussen niveau 4 en 5) en voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van Avans+ Hogeschool B.V.

Beantwoorden

C. van Aken

Thu, 09/05/2019 - 15:22

Én is inmiddels geaccrediteerd.

Beantwoorden

c. van Aken

Thu, 09/05/2019 - 15:22

En start nu ook in groningen!

Beantwoorden

Manouk

Fri, 09/06/2019 - 10:25

Kan deze opleiding ook in deeltijd?

Beantwoorden

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Deze vraag dient om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.