Skip to main content

Opleiding Jeugdverpleegkundige: Avans+ leidt gezondheidsbevorderaars op

  • 01 december 2022
  • Door: Yvonne Bello

In Nederland doen we er alles aan om kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien. Daar beginnen we zelfs al vóór de geboorte mee. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de jeugdverpleegkundigen. ‘Zij gaan preventief te werk en zijn echte gezondheidsbevorderaars’, vertelt Yvonne Bello, project- en opleidingsmanager Verpleegkunde en Welzijn bij Avans+. ‘Om hen voor te bereiden op dit belangrijke werk, hebben wij de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige ontwikkeld. Die wordt in Nederland maar weinig aangeboden en is dus vrij uniek.’

Professionals beter toerusten

De opleiding is inmiddels een jaar of 10 beschikbaar. ‘We zagen de verantwoordelijkheid voor de jeugdgezondheidszorg destijds verschuiven richting de gemeenten. Deze zorg werd ook steeds meer geconcentreerd aangeboden. Dat vraagt om een goede en laagdrempelig bereikbare positie tussen de jeugdigen, hun ouders, gemeenten en andere partners. We merkten verder dat deze zorg steeds complexer werd. Daarom hebben we besloten om deze specifieke opleiding Jeugdverpleegkundige te ontwikkelen om professionals beter toe te rusten. Enkel een diploma hbo-Verpleegkunde halen was niet meer toereikend.’

Specialist en generalist tegelijk

‘Jeugdverpleegkundige is een bijzondere functie. Aan ene kant ben je een specialist op het gebied van veilig en gezond opgroeien. Zo help je kinderen, jongeren en ook eventuele broertjes en zusjes om zich te ontwikkelen richting een goede toekomst. Aan de andere kant ben je ook een generalist. Je kent het systeem en weet waar kinderen en jongeren eventueel nog beter geholpen kunnen worden. Daarbij zorg je steeds voor de juiste (zwaarte van) zorg en probeer je uitstroom naar de intensieve jeugdzorg zo veel mogelijk te voorkomen.’

Verpleegkundig leiderschap

‘Dat betekent allereerst dat je kennis moet hebben over de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe je die kunt stimuleren. In de opleiding besteden we daarnaast veel aandacht aan verpleegkundig leiderschap en jezelf presenteren en positioneren. Zo ben je goed voorbereid op een veeleisende, verantwoordelijke baan waarbij je veel ballen tegelijk in de lucht moet houden. Verder leer je om duidelijk je rol te pakken binnen het netwerk van onder meer scholen, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Veel jeugdverpleegkundigen werken vanuit een GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en leggen vanuit daar contact met scholen. Op die manier zijn ze laagdrempelig bereikbaar en komen ze in contact met kinderen en jongeren. Zo bereikt de jeugdgezondheidszorg nagenoeg de volledige Nederlandse jeugd.’

Jeugdverpleegkundige worden

De opleiding Jeugdverpleegkundige van Avans+ is sinds een jaar onderverdeeld in modules. ‘Dat heeft een belangrijk voordeel: je kunt de opleiding nu in 1 jaar volgen, in plaats van de oorspronkelijke 1,5 jaar. Dat maakt het makkelijker om de opleiding te combineren met een baan en een gezin. Deelnemers volgen nu 4 modules waarin ze zelf accenten kunnen leggen. Je hebt de keuze uit meerdere verdiepende modules die ook los te volgen zijn, zoals Hoogbegaafdheid en Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarmee heb je altijd de mogelijkheid om jezelf verder te specialiseren, als basis voor eventuele aanvullende trainingen die zorgorganisaties zelf nog aanbieden. De opleiding Jeugdverpleegkundige wordt vaak aangeboden als incompany-traject, waardoor we hem nog beter op maat kunnen maken voor regio’s die te maken hebben met specifieke problematiek, zoals tienerzwangerschappen, loverboys of suïcide. Wij leiden die jeugdverpleegkundigen dan gericht op om hier adequaat op in te spelen.’

Welke opleiding heb je nodig voor Jeugdverpleegkundige

De opleiding die je nodig hebt voor de opleiding Jeugdverpleegkundige is hbo-verpleegkunde in combinatie met een geldige BIG-registratie. Verder heb je een relevante werkplek als jeugdverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week nodig.  
‘Tijdens de opleiding zien we doorgaans een goede mix van deelnemers die nog niet lang geleden de opleiding HBO-V hebben afgerond en meer ervaren verpleegkundigen. Dat leidt tot een waardevolle uitwisseling van kennis. De nieuwe opzet van de opleiding Jeugdverpleegkundige stimuleert daarnaast het onderzoekend vermogen van de deelnemers. In plaats van een overkoepelende eindopdracht maken ze nu een opdracht per module. Het is trouwens ook mogelijk om enkel een integrale beroepsprestatie te laten toetsen en zo het certificaat voor de module te halen.’

Actueel en relevant

‘We investeren in onze connecties met het werkveld om ons curriculum actueel en relevant te houden. In de eerste plaats doen we dat door docenten uit de praktijk in te zetten. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de werkveldadviesraad en met koepelorganisaties om actuele thema’s te bespreken en waar nodig onze lesstof aan te passen. Zo evolueert de opleiding steeds samen met het werkveld.’

Creativiteit en innovatief denken stimuleren

‘De eerste groep die de opleiding in de nieuwe opzet heeft afgerond, was enthousiast. Dat geldt ook voor de deelnemers die nu bezig zijn. Ook de docenten zijn er blij mee. Het biedt hun de kans om meer coachend te werken. Door het werken in leerteams leren de deelnemers ook meer van elkaar. De docenten stimuleren creativiteit en innovatief denken om de zorg in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden. We zoeken ook bewust passende gastdocenten met een heel andere visie. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld veel leren van juristen of topsporters.’

Steeds meer zichtbaar

‘Onze alumni zijn steeds zichtbaarder binnen het vakgebied. Zij zijn vaak betrokken bij innovaties, binnen hun eigen organisatie en in landelijke gremia, zoals de V&VN. De nieuwe docenten die we bij Avans+ aannemen, hebben vaak zelf deze opleiding afgerond. De opleiding Jeugdverpleegkundige is daarnaast een mooie opstap naar een functie als stafverpleegkundige, aandachtsfunctionaris of gespecialiseerde verpleegkundige.’

Preventiekampioenen

‘Jeugdverpleegkundigen zijn kampioenen op het gebied van preventie. Door vanaf het begin mee te kijken en kinderen gezond gedrag aan te leren en dat te stimuleren, kunnen zij voorkomen dat mensen op latere leeftijd (gezondheids)problemen ontwikkelen. Aan dit mooie vak dragen we als opleider graag bij door een opleiding Jeugdverpleegkundige aan te bieden die steeds actueel, flexibel en behapbaar is.’


Yvonne Bello is opleidingsmanager Verpleegkunde en Welzijn bij Avans+. Wil je meer weten over de opleiding Jeugdverpleegkundige, download de brochure of neem contact met ons op, we helpen je graag vrijblijvend. 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.