Skip to main content

Veelgestelde vragen

Categorie
Categorieën

Waar kan ik (nog) meer informatie vinden over het STAP-budget?

Op stapuwv.nl is alle informatie te vinden, ook kan je via dit portaal je aanvraag indienen. 
Bedankt voor je feedback!

Geldt het STAP-budget voor alle opleidingen van Avans+?

Het STAP-budget kan voor bijna alle opleidingen van Avans+ worden aangevraagd. Check het scholingsregister op stapuwv.nl of de opleiding hierbij staat.
Bedankt voor je feedback!

Kan ik per kalenderjaar aanspraak maken op het STAP-budget wanneer ik een meerjarige opleiding volg?

Bij de start van STAP per 1 maart a.s. kan éénmalig subsidie worden aangevraagd voor een meerjarige opleiding (een opleiding die langer duurt dan 12 maanden). In 2022 wordt verder bekeken of en hoe per volgend studiejaar subsidie kan worden aangevraagd voor meerjarige opleidingen. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van de omgang met meerjarige opleidingen dien je al wel bij de aanvraag aan te geven of het om een meerjarige opleiding gaat. 
Bedankt voor je feedback!

Kan ik al starten met een opleiding voordat ik toekenning van het STAP-budget heb ontvangen?

Een opleiding kan niet beginnen vóórdat de toekenning heeft plaatsgevonden. De minimale termijn tussen de aanvraag van het STAP budget en de start van de eerste opleiding is daarom vastgesteld op vier weken. Daarnaast is in de regeling bepaalt dat de eerste opleiding ook niet later mag starten dan 3 maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak. Dat betekent dat als het STAP budget direct op 01-03-2022 wordt aangevraagd, dat de opleiding kan starten in de periode van 29-03-2022 tot en met 31-07-2022.
Bedankt voor je feedback!

Kan ik ook een afwijzing krijgen voor mijn STAP-aanvraag?

Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor het STAP-budget (voor 2022 is dat € 180 miljoen) wordt verdeeld over de onderstaande aanvraagtijdvakken: Van 1 maart tot en met 30 april Van 1 mei tot en met 30 juni Van 1 juli tot en met 31 augustus Van 1 september tot en met 31 oktober; Van 1 november tot en met 31 december Als het subsidiebedrag wat is gereserveerd voor een tijdvak al vergeven is, is er géén mogelijkheid meer om in dat betreffende tijdvak budget toegewezen te krijgen. In dat geval zijn er verschillende scenario’s denkbaar:​​​​​​ Je annuleert je opleiding (hierbij zijn de annuleringsvoorwaarden van Avans+ van toepassing). Je verzoekt om de opleiding door te schuiven, om deel te kunnen nemen in het volgende aanvraag tijdvak. De opleidingsmanager bekijkt of dit mogelijk is. Je start aan de opleiding zónder gebruik te maken van het STAP-budget.
Bedankt voor je feedback!

Vanaf wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen bij het UWV?

De openstelling van het aanvraagloket voor het STAP-budget is 1 maart 2022. Opleidingen die voor 1 maart starten, komen niet in aanmerking voor het STAP-budget.
Bedankt voor je feedback!

Wat is het maximale subsidiebedrag en hoe zit het met eventuele BTW?

Per kalenderjaar kun je maximaal € 1.000 aan STAP-budget aanvragen. De subsidieregeling heeft geen effect op de fiscaliteit van de opleiding. Voor opleidingen met BTW geldt dus dat de maximale hoogte van het STAP-budget € 1.000 inclusief BTW is. 
Bedankt voor je feedback!

Hoe vaak kan ik het STAP-budget aanvragen per kalenderjaar?

Je kunt slechts één aanvraag voor het STAP-budget indienen bij het UWV per kalenderjaar. 
Bedankt voor je feedback!

Wanneer ontvang ik de factuur?

De factuur voor de opleiding ontvang je rond de startdatum van de opleiding.
Bedankt voor je feedback!

Kan ik de opleiding annuleren?

Je hebt 14 dagen bedenktijd, binnen deze 14 dagen kun je je inschrijving kosteloos annuleren via info@avansplus.nl zonder opgaaf van reden. Wil je na deze 14 dagen je inschrijving annuleren, dan gaat dit conform de algemene voorwaarden. Annuleringen kunnen worden doorgegeven via annuleringen@avansplus.nl. Mocht je jouw opleiding willen annuleren terwijl je al bent begonnen met de opleiding, dan is het raadzaam eerst contact op te nemen met de opleidingsmanager.
Bedankt voor je feedback!