Skip to main content

Bezoek woe 14 juni om 19.00u de voorlichtingsavond in Breda. Meld je hier aan!

Veelgestelde vragen

Categorie
Categorieën

Zijn er vrijstellingsmogelijkheden binnen een opleiding?

Voor sommige opleidingen is het mogelijk om vrijstelling(en) aan te vragen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, mail dan je CV naar info@avansplus.nl of bel naar 088-909 80 00.
Bedankt voor je feedback!

Is het mogelijk om een opleiding incompany te laten uitvoeren?

Dit is mogelijk als er binnen het bedrijf meerdere mensen zijn die hetzelfde vraagstuk hebben. Neem hierover contact op met ons via info@avansplus.nl of via 088-909 80 00.
Bedankt voor je feedback!

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen, wat moet ik doen?

Als je de automatische bevestiging niet hebt gehad binnen een uur nadat je je hebt ingeschreven, neem dan contact met ons op via 088-909 80 00 of via info@avansplus.nl.
Bedankt voor je feedback!

Is het mogelijk om een opleiding op maat te maken?

Ja dat is zeker mogelijk. Neem contact met ons op om je wensen kenbaar te maken via info@avansplus.nl of via 088-909 80 00.. We bekijken graag samen de mogelijkheden.
Bedankt voor je feedback!

Kan ik ook een afwijzing krijgen voor mijn STAP-aanvraag?

Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor het STAP-budget  wordt verdeeld over de onderstaande aanvraagtijdvakken: Van 1 maart tot en met 30 april Van 1 mei tot en met 30 juni Van 1 juli tot en met 31 augustus Van 1 september tot en met 31 oktober; Van 1 november tot en met 31 december Als het subsidiebedrag wat is gereserveerd voor een tijdvak al vergeven is, is er géén mogelijkheid meer om in dat betreffende tijdvak budget toegewezen te krijgen. In dat geval zijn er verschillende scenario’s denkbaar:​​​​​​ Je annuleert je opleiding (hierbij zijn de annuleringsvoorwaarden van Avans+ van toepassing). Je verzoekt om de opleiding door te schuiven, om deel te kunnen nemen in het volgende aanvraag tijdvak. De opleidingsmanager bekijkt of dit mogelijk is. Je start aan de opleiding zónder gebruik te maken van het STAP-budget.
Bedankt voor je feedback!

Kan ik al starten met een opleiding voordat ik toekenning van het STAP-budget heb ontvangen?

Een opleiding kan niet beginnen vóórdat de toekenning heeft plaatsgevonden. De minimale termijn tussen de aanvraag van het STAP budget en de start van de eerste opleiding is daarom vastgesteld op vier weken. Daarnaast is in de regeling bepaalt dat de eerste opleiding ook niet later mag starten dan 3 maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak. Dat betekent bijvoorbeld dat als het STAP budget direct op 01-03-2023 wordt aangevraagd, dat de opleiding kan starten in de periode van 29-03-2023 tot en met 31-07-2023.
Bedankt voor je feedback!

Wat is het maximale subsidiebedrag en hoe zit het met eventuele BTW?

Per kalenderjaar kun je maximaal € 1.000 aan STAP-budget aanvragen. De subsidieregeling heeft geen effect op de fiscaliteit van de opleiding. Voor opleidingen met BTW geldt dus dat de maximale hoogte van het STAP-budget € 1.000 inclusief BTW is. 
Bedankt voor je feedback!

Vanaf wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen bij het UWV?

De openstelling van het aanvraagloket voor het STAP-budget is 1 maart 2022. Opleidingen die voor 1 maart starten, komen niet in aanmerking voor het STAP-budget.
Bedankt voor je feedback!

Geldt het STAP-budget voor alle opleidingen van Avans+?

Het STAP-budget kan voor bijna alle opleidingen van Avans+ worden aangevraagd. Check het scholingsregister op stapuwv.nl of de opleiding hierbij staat.
Bedankt voor je feedback!

Kan ik per kalenderjaar aanspraak maken op het STAP-budget wanneer ik een meerjarige opleiding volg?

Ja dat kan. Check op stapuwv.nl wanneer je het weer kunt aanvragen.
Bedankt voor je feedback!