De complexiteit van de ziekenhuiszorg neemt al jaren toe. Tegelijkertijd is het lastig om aan voldoende goed opgeleide zorgprofessionals te komen. Daarom ging Noordwest Ziekenhuisgroep, met vestigingen in onder meer Alkmaar en Den Helder, op zoek naar mogelijkheden om meer verpleegkundigen in eigen huis op te leiden op hbo-niveau. ‘We hebben met verschillende opleiders naar ons vraagstuk gekeken. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Avans+’, vertellen Dagmar van der Veen en Piet Donga, die verantwoordelijk zijn voor het verpleegkundig onderwijs binnen de Noordwest Academie. ‘We waren vooral te spreken over de bevlogenheid van Avans+ en de mogelijkheden om het curriculum in co-creatie samen te stellen en op locatie te geven.’

Hbo-v na de middelbare school

‘We hebben samen een 4-jarige hbo-opleiding opgezet voor scholieren die hun diploma hebben gehaald en na de middelbare school verpleegkunde willen studeren. Avans+ had al een programma uitgewerkt voor laatste 2,5 jaar daarvan. Het programma voor de eerste 1,5 jaar hebben we vervolgens samen ingevuld. Wij vonden het prettig dat we daarbij onze eigen wensen en ideeën konden inbrengen. Zo sloot deze opleiding precies aan bij onze manier van werken en de protocollen die we als ziekenhuis hanteren. Daardoor zijn de deelnemers helemaal ingewerkt als ze hier na de hbo-v opleiding starten. Avans+ dacht met ons mee en toetste of de opleiding voldeed aan de vereiste eindtermen. Waar nodig gingen we met elkaar in overleg.’

Goede begeleiding

‘We realiseerden ons meteen dat het pittig zou zijn om rechtstreeks vanuit de middelbare school te starten met deze hbo-v opleiding. Daarom hebben we gezorgd voor goede begeleiding en een veilige leeromgeving: iedere student kreeg de hele opleiding dezelfde mentor. Daarnaast was er voldoende ruimte om ook echt student te kunnen zijn. De eerste 1,5 jaar van de opleiding bestond uit lessen volgen en stage lopen. Voor de laatste 2,5 jaar kregen de deelnemers een arbeidscontract en kwamen ze echt in dienst. Dat is een behoorlijk verschil. Daarom hebben we tussen beide delen van de opleiding een overgangsmodule ingelast om de overstap zo soepel mogelijk te maken. De eerste lichting is ondertussen gediplomeerd en zij waren heel tevreden over de opleiding.’

Verkorte routes voor mbo-verpleegkundigen

Noordwest Academie werkte eerder al samen met Avans+ aan andere routes om meer hbo-verpleegkundigen op te leiden. ‘We bieden versnelde trajecten aan van 1,5 en 2,5 jaar voor gediplomeerde mbo-verpleegkundigen. Ook bij deze doelgroep kwam Avans+ als beste opleider uit de bus. Wij vinden het een groot voordeel dat ze kritisch meekijken naar wat deze deelnemers al weten en kunnen. Daardoor hoeven die geen dubbele zaken te leren en te laten toetsen. De focus ligt volledig op hun groei naar hbo-niveau.’

Onderwijs op locatie

‘Een belangrijk voordeel voor onze organisatie en voor de deelnemers is dat deze opleidingen op locatie worden aangeboden. Avans+ is gevestigd in Breda, wij zitten in de kop van Noord-Holland. Onderwijs op onze locatie in Alkmaar had dus onze voorkeur. We werken ook deels met gekwalificeerde eigen docenten en met gastdocenten vanuit onze eigen ziekenhuizen. Daardoor kunnen we nog beter inspelen op lokale ontwikkelingen en meer mensen vanuit onze eigen regio aantrekken.’

Kansen pakken

‘Het belangrijkste dat we onze studenten willen meegeven, is dat je nooit klaar bent met leren. Zeker in een topklinisch ziekenhuis als het onze is het zaak om kansen te zien en zelf in actie te komen. Wij willen ervoor zorgen dat deze professionals trots zijn op hun vak en plezier hebben in hun werk. Dat ze uiteindelijk op de juiste afdeling terechtkomen en – als ze dat willen – kunnen doorgroeien tot regieverpleegkundige, gespecialiseerde verpleegkundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. Op die manier houden we de zorgsector voor deze mensen boeiend en zijn wij een aantrekkelijke werkgever.’

Uitstekende samenwerking

De samenwerking met Avans+ bevalt Piet en Dagmar uitstekend. ‘Onze organisaties raken steeds beter op elkaar ingespeeld. We kijken altijd naar het gezamenlijke belang. We werken samen vanuit vertrouwen en vriendschap. Dat valt ook anderen op: ouders merkten tijdens de diploma-uitreiking bijvoorbeeld op dat ze zagen hoe fijn de samenwerking verliep. Wij zien op onze beurt weer met trots hoe de deelnemers gegroeid zijn. Je zou de foto’s die aan het begin van het traject zijn gemaakt eens moeten vergelijken met de foto’s van de diploma-uitreiking. Dan zie je hoe ze tijdens de opleiding zijn uitgegroeid tot zelfbewuste en trotse professionals. Het is mooi om hen te mogen begeleiden op die weg.’

Voldoende instroom

‘Voor de verkorte trajecten voor mbo-verpleegkundigen blijven we volop met Avans+ samenwerken. Zo blijven we samen zorgen voor voldoende instroom van verpleegkundige na de middelbare school en goed opgeleide professionals, want dat blijft de komende jaren essentieel.’

Ook een maatwerktraject?

Bestaat er in jouw organisatie ook een ontwikkelvraagstuk waar je een op maat gemaakte oplossing voor zoekt? En ben je benieuwd wat Avans+ hierbij kan betekenen? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan! We helpen je graag met het vinden van jouw unieke oplossing. Bel ons op 088 - 9098000 of stuur een mailtje naar info@avansplus.nl.