Skip to main content

Referaat

 • niveau Postbachelor
 • duur 7 weken
 • studiebelasting n.v.t
 • studiekosten 2.250,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 13-11-2024 Breda
Iets voor jou?
 • Je bent bezig met de praktijkopleiding RA Accountancy of met de praktijkopleiding AA Accountancy MKB en bevindt je in het derde jaar.
 • Je wilt laten zien in staat te zijn om te gaan met situaties waarin de theorie / de wet- en regelgeving niet direct voorziet.

 

In de “handreiking referaat ten behoeve van de praktijkopleiding” stelt de Raad van de Praktijkopleiding dat de deelnemer met het houden van het referaat laat zien in staat te zijn om te gaan met situaties waarin de theorie / de wet- en regelgeving niet direct voorziet. Tijdens de praktijkopleiding ontwikkelt de deelnemer zich tot een beginnend beroepsbeoefenaar die - mede afhankelijk van de gekozen opleidingsoriëntatie - verschillende rollen kan vervullen. Die rollen zijn: (ethisch) professional en assurance provider, poortwachter, communicator, onderzoeker, klantregisseur, manager en samenwerker. In het referaat worden in meer of mindere mate ook deze rollen van de accountant zichtbaar en toont de deelnemer aan dat hij beschikt over de vereiste specifieke communicatieve vaardigheden. De kerndoelstelling van het referaat is dat de deelnemer aantoont op voldoende niveau te kunnen omgaan met een complex persoonlijk dilemma.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Het referaat is bedoeld voor deelnemers die bezig zijn in het laatste jaar van de praktijkopleiding AA Accountancy MKB. De uitvoering van het referaat is zodanig weergeven dat je met het uitvoeren van het referaat kunt aantonen als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen functioneren. Deze opdracht staat open voor iedere deelnemer uit de praktijkopleiding.

  Werkvorm

  Werkvorm

  We werken voor het referaat in groepen van ongeveer 6 personen. Zo komt iedereen voldoende aan bod én zijn er voldoende verschillende meningen. Een ervaren gespreksleider helpt je om te komen tot een onderbouwde afweging in een complexe opdracht.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Het totale programma bestaat, inclusief de toetsing, uit 6 bijeenkomsten van 3 uur.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Referaat zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.250,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van het referaat ontvang je een bewijs van deelname die je kunt uploaden in het ELO-systeem. 

  Resultaat

  Resultaat

  Met het succesvol afronden van het referaat als laatste onderdeel van de praktijkopleiding voor het eindgesprek toont de deelnemer als beginnend beroepsbeoefenaar aan:

  • Zelfstandig richting en uitvoering te kunnen geven aan assurance-opdrachten, aan assurance verwante opdrachten en overige opdrachten (inclusief adviesopdrachten) met een redelijke mate van complexiteit.
  • Op deelgebieden van het vakgebied tot zelfstandige oordeelsvorming te kunnen komen bij opdrachten met een relatief hoge mate van complexiteit. • Invulling geven te kunnen geven aan de adviesfunctie van de accountant door het signaleren van risico’s, bijvoorbeeld m.b.t de continuïteit van een organisatie.
  • Zelfstandig bevindingen te kunnen rapporteren en communiceren.
  • Rekenschap te kunnen geven van de maatschappelijke relevantie van zijn optreden.
  • De grenzen van de eigen deskundigheid en vaardigheden te onderkennen.
  • Te kunnen handelen in overeenstemming met de fundamentele beginselen voor de accountant, zoals opgenomen in de VGBA.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  De uitvoering van het referaat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie referaatgroep
  • Aanscherpen van de beschrijving van het dilemma
  • Training Betogen, Rapporteren en Presentatietechnieken
  • Debatteren
  • Presenteren en Discussie

  Programma Referaat
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven