Lees hoe Diana van Tienhoven de opleiding Controller heeft ervaren:

Prima balans
"Nadat mijn jongste zoon naar het voortgezet onderwijs ging, kreeg ik meer vrije tijd waar ik wat mee wilde doen. Ik ben mij toen gaan verdiepen in een opleiding en kwam uit bij de opleiding Assistent controller van Avans+. Ik werd vooraf goed geïnformeerd en mijn grootste angst, of ik na 20 jaar zo’n studie nog op kon pakken, werd begrepen en weggenomen en ik ben gestart. Na (en ook tijdens) deze opleiding Assistent controller was er een prima balans tussen werk, studeren en privé. Ik wilde meer en ben vervolgens ook aan de Postbachelor controller begonnen, deze sloot naadloos aan op de eerder gevolgde opleiding.

In de dagelijkse praktijk heb ik veel profijt van de opgedane kennis en de aangeleerde vaardigheden. Zo hebben we de begroting op een andere manier ingezet dan voorgaande jaren en hier kwam mijn ‘nieuwe’ kennis goed van pas. Ook had ik een rol in het begeleiden van het management hierin, iets wat voorheen niet zo was.

Direct toepasbaar
Stichting de Wielborgh heeft in de periode dat ik bezig was met de opleiding een organisatieveranderingstraject in gang gezet. Dit was nodig nadat een grote groei in een (te) korte tijd had plaatsgevonden en er behoorlijk wat strategische wijzigingen doorgevoerd moesten worden. Het hoe en waarom tijdens dit verandertraject kon ik dankzij de opleiding goed volgen en tot op de dag van vandaag kan ik mijn inzichten delen en mijn opgedane kennis inbrengen en toepassen.
Na het afronden van de Postbacheloropleiding controller ben ik van assistent controller gegroeid naar junior controller. Concreet betekent dit dat ik meer controllerstaken ga krijgen en hiermee verwacht ik nog meer en beter te kunnen ondersteunen in de aansturing van de organisatie.

Positieve terugblik
Ik heb genoten van beide opleidingen. De docenten waren kritisch en dat bedoel ik op een positieve manier: ze wisten ons echt te motiveren en het beste uit ons zelf te laten halen. Ook heb ik veel geleerd van mijn mededeelnemers. Ik kijk met veel plezier terug op deze periode!

Woorden als vernieuwend, leerzaam en professioneel typeren voor mij deze opleiding."

Bekijk nu de Postbacheloropleiding controller of de opleiding Assistent controller