Lees hoe Dilma Brito de opleiding Soft Controls heeft ervaren:

Cultuuraspecten steeds belangrijker

Ik werk op interim basis bij banken en daarbij heb ik gemerkt dat cultuuraspecten vanuit verschillende gezichtspunten steeds belangrijker worden. Enerzijds merk ik dat bij uitlevering van nieuwe projecten en processen vanuit het hoofdkantoor, cultuuraspecten een belangrijk onderdeel vormen van het ‘implementatiemateriaal’. Anderzijds merk ik dat daar waar uit procescontroles/ themaonderzoeken steeds dezelfde resultaten naar voren komen, ondanks bijsturingsmaatregelen, de behoefte groeit om onderzoek te doen naar de dieperliggende oorzaken waarom steeds hetzelfde wordt geconstateerd. Dit in plaats van weer bij te sturen op de uitkomsten van een harde controle. Deze bevindingen riepen bij mij de behoefte tot ontwikkeling binnen deze materie op en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Soft controls.

De eerste stap is gezet

Vanuit de module Learning history heb ik geleerd dat je bij het voeren van interviews van nature al snel geneigd bent om vanuit je eigen mentale model te interviewen, waardoor je onbewust de geïnterviewde stuurt. Ik zeg niet dat ik deze methodiek al helemaal beheers, maar doordat ik mij er nu wel bewust van ben, heb ik al een eerste stap gezet. Deze opleiding heeft mij ook geleerd om op een andere wijze te kijken naar control aspecten binnen een onderneming. Ik denk dat de toepassing van soft controls het totale ‘control apparaat’ completeren. Daar waar je bij harde controles kijkt naar de uitkomsten van een proces en/of de inrichting van beheersmaatregelen, kijk je bij soft controls naar cultuuraspecten binnen een organisatie die minstens zo belangrijk zijn.

Beter inzetbaar

De grootste opdrachtgever voor Welten heeft voor het eigen personeel binnen control een verkorte opleiding Soft controls ontwikkeld. Aangezien deze opleiding van Avans+ veel uitgebreider is, denk ik dat dit een goede aanvulling is waardoor ik nog beter inzetbaar ben voor mijn werkgever.

Woorden als leerzaam, verbredend, verdiepend en praktijkgericht typeren voor mij deze opleiding Soft controls.