Lees hoe Erwin Çubuk de opleiding Operational auditing heeft ervaren:

"2 Jaar geleden werd mij de mogelijkheid geboden om als functionaris Interne Controle over te stappen naar functionaris Interne Audit Dienst. Omdat de werkzaamheden een andere invalshoek kennen, ben ik me gaan oriënteren op relatief korte, maar doeltreffende opleidingen. De opleiding Operational auditing van Avans+ bleek hiervoor uitermate geschikt.

Theorie en praktijk

De opleiding is in 2 delen opgesplitst. In het eerste deel ben je veelal bezig je de theorie eigen te maken zodat je deze in deel 2 kunt toepassen tijdens de praktijkopdracht. De theorie richt zich op het verkrijgen van inzicht in bedrijfsprocessen en de daarmee samenhangende risico’s. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die je helpen bij het succesvol onderhouden van contacten met opdrachtgevers en het afnemen van auditinterviews. De praktijkopdracht bestaat uit het vervaardigen van een auditontwerp die in de eigen organisatie wordt uitgevoerd.

Tijdens beide delen is er intensieve begeleiding door de docenten die zelf in het audit vak werkzaam zijn. Vanuit hun praktijkervaring zijn ze in staat om praktijkgerichte vragen direct te beantwoorden.

Doelgericht met structuur

Na het afronden van de opleiding kun je doelgericht en met structuur een audit uitvoeren. De opleiding heeft in alle opzichten aan mijn verwachtingen voldaan en ik heb er dagelijks veel profijt van in de praktijk."